Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia miasta 20-4S-SCM
Reguły punktacji przedmiotu

DU-SC-1 - Socjologia (stacjonarne II st.)
DU-SC-2 - Socjologia (stacjonarne II st.)
ZU-SC-1 - Socjologia (niestacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-SC-1
Socjologia (stacjonarne II st.)
DU-SC-2
Socjologia (stacjonarne II st.)
ZU-SC-1
Socjologia (niestacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2014 - ...)
5
(2016 - ...)
5
(2014n - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 5
(2014 - ...)
5
(2016 - ...)
5
(2014n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)