Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 1 10-PE-MR1
Reguły punktacji przedmiotu

DU-PE-1 - Pedagogika (stacjonarne II st.)
DU-PE-2 - Pedagogika (stacjonarne II st.)
ZU-PE-1 - Pedagogika (niestacjonarne II st.)
ZU-PE-2 - Pedagogika (niestacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-PE-1
Pedagogika (stacjonarne II st.)
DU-PE-2
Pedagogika (stacjonarne II st.)
ZU-PE-1
Pedagogika (niestacjonarne II st.)
ZU-PE-2
Pedagogika (niestacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016 - ...)
2
(2016 - ...)
2
(2016n - ...)
2
(2016n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 2
(2016 - ...)
2
(2016 - ...)
2
(2016n - ...)
2
(2016n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)