Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – C1, poziom zaawansowany niższy [51-0F-ANG1-C1] Semestr zimowy 2023/2024
Lektorat, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski I – C1, poziom zaawansowany niższy [51-0F-ANG1-C1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:50 - 11:25
sala 1205
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Wiśniewska
Literatura:

English File Advanced Student's Book & Workbook with Online Practice fourth edition, Oxford

Grammar Practice for Upper Intermediate Students, Pearson Longman

Oxford Practice Grammar Advanced, Oxford

MyGrammarLab Intermediate, Pearson

Artykuły z Newsweek Learning English oraz ze źródeł internetowych.Grammar

Zakres tematów:

Language and Grammar: lexical and grammatical uses of 'have', making questions and negatives, revision of tenses, linking words as discourse markers, past tenses: habitual events and specific incidents.

Vocabulary: personality adjectives, phrases and idioms, work adjectives, phrases and collocations, abstract nouns, suffixes.

Functions: talking about work and family, describing character, relationships. Talking about likes and dislikes, preferences, answering a questionnaire, describing and discussing jobs, listening to an interview and answering questions, marking true/false sentences. Discussing statements, agreeing/disagreeing, expresssing views and asking for opinions.

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywna: analiza tekstów i struktur gramatycznych, ćwiczenia gramatyczne.

Podejście komunikacyjne: interakcja, praca w parach i grupach, luki informacyjne, ankiety, personalizacja.

Metoda aktywizująca: dyskusja, burza mózgów, gry, odgrywanie scenek.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testów, prac pisemnych, prac domowych, ustnych prezentacji, aktywności. Obowiązkowa praca na platformie APS e-learning.

Próg zdawalności testów - 50%.

Uwagi:

lektorat I rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)