Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna [PE-3F-PSP1] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika społeczna [PE-3F-PSP1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:35
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-28 08:00 : 09:35 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-04 08:00 : 09:35 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-11 08:00 : 09:35 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Szostakowska
Literatura:

1. Cichosz M. (2014). Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 50-88.

2. Elementarz III sektora. Stowarzyszenie Klon/Jawor. Warszawa 2005.

3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom. V, wyd. Żak, Warszawa 2003, hasło: starość - s. 945-949, starość-starzenie - się s. 949-950.

4. Forma P. (2017). Kobieta w rodzinie i życiu zawodowym – czas na rozwój czy dylemat współczesności. [w] Studia nad rodziną (45) 2017/rok XXI, s. 81-99.

5. Górka-Strzałkowska A. (2021). Szkoła dobra na wszystko. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły w Warce. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

6. Kargulowa A. (1995). Kilka uwag na temat przesłanek metodologicznych pedagogiki społecznej. [w:] Forum Oświatowe nr 1-2/1995, s. 47- 56.

7. Kawula S. (2009). Daleka i bliska perspektywa socjalizacji dziecka - globalność i lokalność [w:] Kawula S. (2009). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 118-121.

8. Kawula S. (2009). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Marszałek, s. 49-61.

9. Kawula S. (2009). Środowisko życia, a środowisko wychowawcze człowieka. [w:] Kawula S. (2009). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 34-38.

10. Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 185-201.

11. Olubiński A. (2009). Siły społeczne, jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej. Kawula S. (2009). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 163-170.

12. Olubiński A. (2009). Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno-wychowawczej. Kawula S. (2009). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 173-189.

13. Pilch T. (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II, hasło: Kapitał społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak, s. 527-528.

14. Przecławska A., Theiss W. (1999). Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 17-26.

15. Przecławska A., W. Theiss (red.) (1996). Pedagogika społeczna nowe zadania i szanse, [w:] Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań, (red.) A. Przecławska, Warszawa, s. 9-28.

16. Smolińska-Theiss B. (1982). Siły ludzkie w teorii pedagogiki społecznej. [w:] Studia pedagogiczne, t. XLVI/1982, s. 73-80.

17. Szarota Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa – rozdział 1, 7. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 9-21.

18. Szlendak T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 194-213.

19. Szostakowska K. (2021). Rodzinna opieka nad seniorem – trudna lekcja życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, s. 115-145.

20. Theiss M. (2006). Kapitał społeczny środowiska lokalnego – pojęcie i problemy. [w:] Theiss W., Skrzypczak B. (red.) (2006). Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym. Warszawa: Wydawnictwo, s. 109-125.

21. Theiss W. (1984). Radlińska. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, s. 83-85.

22. Uryga D. (2018). Szkoła stowarzyszeniowa jako współczesna forma szkoły środowiskowej [w] Pedagogika Społeczna nr 2(68) Rok XVII 2018, s. 179 – 191.

23. Wiatr W. (2018). Wokół miejskiej szkoły środowiskowej – quasi -szkoły między uspołecznieniem a parentokracją. [w] Pedagogika Społeczna nr 2(68) Rok XVII 2018, s. 193 – 205.

24. Zych A. (2010). Leksykon gerontologii- – wybrane hasła (starzenie się – biologiczne, psychiczne, społeczne). Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 167-168.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Zajęcia wprowadzające - omówienie sylabusa oraz warunków zaliczenia przedmiotu

2. Podstawy teoretyczne pedagogiki społecznej - zarys problematyki pedagogiki społecznej

3. Prekursorzy polskiej pedagogiki społecznej – Kamiński Aleksander, Radlińska Helena, Wroczyński Ryszard

4. Oddziaływanie środowiska na rodzinę

5. Środowisko, przestrzeń życia człowieka

6. Organizacje pozarządowe – III sektor

7. Globalizacja – znaczenie dla jednostek i grup społecznych na świecie

8. Siły ludzkie, siły społeczne, empowerment, kapitał społeczny, kapitał ludzki – wskazanie różnic i cech wspólnych poszczególnych pojęć

9. Szkoła jako środowisko wychowawcze

10. Wybrane lokalne i globalne problemy społeczne: Starość i starzenie się jako problem pedagogiczny i społeczny

11. Diagnoza środowiska lokalnego oraz omówienie wybranego problemu społecznego

12. Powtórzenie i utrwalenie materiału – zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

METODY DYDAKTYCZNE:

- lektura artykułów i innych materiałów

- omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych grupach

- przygotowanie i prowadzenie zajęć na wybrany temat

- opracowanie mapy myśli dotyczącej prekursorów polskiej pedagogiki społecznej

- metoda eksponująca – film

- własne refleksje dotyczące obejrzanych filmów

- przygotowanie projektu fundacji lub stowarzyszenia

- wyszukanie przejawów globalizacji i wzorów kulturowych w mediach

i w Internecie

- metoda JIGSAW

- prezentacja wybranego artykułu lub kampanii społecznej wraz z własną interpretacją problemu społecznego dotyczącego starości i starzenia się

- opracowanie diagnozy środowiska lokalnego

Metody i kryteria oceniania:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

- godziny kontaktowe ćwiczenia - 30h

- przygotowanie do ćwiczeń, lektura tekstów - 30h

- przygotowanie zajęć na wybrany temat – 15h

- opracowanie mapy myśli – 5h

- przygotowanie projektu fundacji bądź stowarzyszenia - 15h

- wyszukanie przejawów globalizacji i wzorów kulturowych w mediach

i w Internecie – 5h

- własne refleksje dotyczące obejrzanych filmów – 10h

- wyszukanie artykułu lub kampanii społecznej wraz z własną interpretacją problemu społecznego dotyczącego starości i starzenia się – 5h

- opracowanie diagnozy środowiska lokalnego – 25h

- przygotowanie zajęć podsumowujących – 10h

150 godzin - 5 pkt. ECTS

WYMAGANIA:

1. Omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych grupach - 15% oceny

2. Prowadzenie zajęć na wybrany temat – 30% oceny

3. Przygotowanie mapy myśli dotyczącej prekursorów polskiej pedagogiki społecznej – 5% oceny

4. Przygotowanie projektu fundacji bądź stowarzyszenia - 15% oceny

5. Wyszukanie artykułu lub kampanii społecznej wraz z własną interpretacją problemu społecznego dotyczącego starości i starzenia się – 5% oceny

6. Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego – 25% oceny

7. Przygotowanie zajęć podsumowujących – 5% oceny

5. Przygotowanie pytań podsumowujących - 10% oceny

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II DZPE 1 (ASK+EDC)

ZESPÓŁ W TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AXFZ9OTJp1BLQS_wyFfBiFXBnf5yoX6phVS2-iPrGdr41%40thread.tacv2/conversations?groupId=328a335a-1302-4bd1-a588-d0c85c2bb669&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)