Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p] Semestr zimowy 2022/2023
Lektorat, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:30 - 10:00
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Wyszyńska
Literatura:

Na zajęciach obowiązuje podręcznik i książka ćwiczeń wydawnictwa Pearson Roadmap C1-C2. Oprócz tego na zajęciach wykorzystywane są materiały dodatkowe m.in. z zasobów internetowych takich jak:

• OneStopEnglish (Macmillan),

• elt.oup.com (Oxford University Press),

• Random Idea English,

• psychologytoday.com i innych

• ESL Brains online lessons

• platforma internetowa, np.ePanel Pearson.

oraz pozycje wydawnicze takie jak:

• (New) English File Advanced 3rd Edition + zeszyt ćwiczeń, C. Lathem-Koenig, C. Oxenden (OUP)

• English Grammar in Use, R. Murphy (Cambridge)

• Grammar way 4, V. Evans and J. Dooley (Express Publishing)

• Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, S. Maciaszczyk, A. Szarkowska (PWN)

• Grammar Practice for Advanced Students, S. Dignen and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (Pearson)

• A Practical English Grammar, Thomson & Martinet (Oxford)

• Wordbuilder, G. Wellman (Heinemann) i inne.

Do egzaminów ustnych wykorzystywane są takie czasopisma anglojęzyczne jak:

• Newsweek Learning English;

• Psychologies,

• English Matters.

Zakres tematów:

Unit 3A-3D

Słownictwo - pogoda

• ćwiczenia leksykalne – idiomy pogodowe

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• rozmowa na temat sytuacji związanych z warunkami pogodowymi

• planowanie czynności, analizowanie prognozy pogody, proponowanie, przyjmowanie lub odrzucanie propozycji

Gramatyka - sposoby wyrażania przyszłości: narrative te3nses oraz struktury be supposed to, be set to, be expected to, should, czas Future Continuous

Słownictwo - prawo i porządek, rodzaje przestępstw

• rozmowa na temat przestępstw przedstawionych w rozdziale, wyrażanie/uzasadnianie opinii, zwroty wyrażające pewność, przypuszczenie, wątpliwość

• ćwiczenia leksykalne nt. przepisów prawnych, łamania praw, przestępstw

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• strategie komunikacyjne – domyślanie się znaczenia nowych słów z kontekstu

• przekazywanie informacji zwartych w tekście angielskojęzycznym, wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat treści tekstu

Gramatyka – składnia czasowników (verb patterns)

• ćwiczenia gramatyczne – składnia czasowników

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• słuchanie – rozmowy nieformalne

• rozmowa na temat fotografii – opisywanie czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji,

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat dobrych uczynków, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o doświadczeniu, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Słownictwo - even, hardly

• rozmowa na temat sławnych sportowców, wyrażanie i uzasadnianie opinii, pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego

– wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• ćwiczenia leksykalne – even, hardly

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

Słownictwo - wydarzenia sportowe, zasady gry

• ćwiczenia leksykalne – wydarzenia sportowe, zasady gry

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• rozmowa na wybrany temat, wyrażanie i uzasadnianie opinii i upodobań, relacjonowanie wydarzeń, opowiadanie o doświadczeniu

Czytanie – wywiad w czasopiśmie

• rozmowa na temat czytania wywiadów, uzyskiwania informacji na temat znanych osób, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat pytań, które mogły być zadane w wywiadzie

Słownictwo - stereotypy

• rozmowa na temat czynności przedstawionych na fotografii, wyrażanie i uzasadnianie opinii

• ćwiczenia leksykalne – stereotypy

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• przedstawienie prezentacji na wybrany temat

Metody dydaktyczne:

Nauczanie języków obcych to złożony proces, który wymaga zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych tak, jak zróżnicowani są studenci poddawani temu procesowi. Stąd też wybór podejścia komunikacyjnego jako metody dydaktycznej wydaje się najlepszym z możliwych, ponieważ jest silnie eklektyczne z pozostałymi metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Można wyodrębnić następujące metody dydaktyczne w pracy ze studentem:

a) metoda podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie

• wykład informacyjny

• pogadanka (wstępna, utrwalająca, kontrolna)

b) metoda problemowa

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjne

• dyskusja dydaktyczna

• burza mózgów

c) metoda praktyczna

• ćwiczenia przedmiotowe

Na czas edukacji on-line udostępniane są studentom również karty pracy, które student opracowuje samodzielnie na podstawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń w określonym czasie. Po upływie terminu nadsyłania prac, nauczyciel weryfikuje karty pracy, odnosi się do odpowiedzi udzielonych na pytania otwarte, komentując je, a do pozostałych treści zamkniętych przesyła klucz poprawnych odpowiedzi. Student ma możliwość konsultowania uwag, pytań poprzez pocztę APS lub aplikację MSTeams.

Oprócz tego studenci korzystają również z e-learning, który należy raczej do konwencjonalnych metod dydaktycznych, ale wyposażony jest w niekonwencjonalne środki dydaktyczne.

Zakładając, iż zajęcia będą odbywały się w trybie synchronicznym przez aplikację MSTeams metody dydaktyczne nie będą różniły się od tych prowadzonych w sali.

Uwagi:

lektorat II rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)