Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-NIE1-B2] Semestr zimowy 2022/2023
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język niemiecki I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-NIE1-B2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 1010
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Smakulska
Literatura:

Literatura: Studio d, Sprachtraining Studio d wydawnictwo: Cornelsen, Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego – St. Bęza, Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch,

Zakres tematów:

Zeitpunkte/ zagadnienia i słownictwo dotyczące czasu, poczucia czasu, historia Niemiec, wspomnienia z przeszłości

Gramatyka: strona bierna, czas przeszły Imperfekt, zdania czasowe

Alltag/ problemy dnia codziennego, w banku, sklepie na komisariacie, stres, przyczyny, zwalczanie, śmiech to zdrowie, dawanie rad

Gramatyka: tryb przypuszczający czasowników modalnych , haben i sein, tryb rozkazujący, spójniki: weil, dass

Metody dydaktyczne:

metoda komunikacyjna

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

- praca w parach i grupach

- multimedialne techniki nauczania

strategie bezpośrednie (pamięciowe, kojarzeniowe i kompensacyjne), pośrednie oraz społeczne (współpraca interpersonalna)

- ćwiczenia na Platformie Internetowej, rozwijające umiejętności czytania i rozumienia

Metody i kryteria oceniania:

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa I rok nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie się do egzaminu - 13

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 2

Praca przy pomocy platformy internetowej – 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)