Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN] Semestr letni 2022/2023
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 19:00 - 20:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Wałachowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca

Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą: struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia: realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Muzyka-Furtak, E. (red.) (2015). Surdologopedia: teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Stepulak, M. Z. (2018). Światło i dźwięki: psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zaorska, M. (2021). Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika): wybrane aspekty i obszary. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną: procesy poznawcze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls. (IBUK Libra)

Zasępa, E., Misiec, M. (2021). Doświadczając starości: zdrowie psychiczne osób starszych. Warszawa: Difin.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność: charakterystyka zagadnienia (terminologia, definicje, modele niepełnosprawności, przyczyny, stopnie niepełnosprawności, klasyfikacje niepełnosprawności). Jakość życia i sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością.

2. Postawy społeczne wobec choroby przewlekłej i niepełnosprawności. Potrzeby osób z niepełnosprawnością.

3. Wybrane problemy psychologiczne osób z niepełnosprawnością. Proces adaptacji do niepełnosprawności.

4. Rehabilitacja kompleksowa: charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

5. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu wzroku.

6. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu słuchu.

7. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

8. Psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej.

9. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu ruchu.

10. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności sprzężonej.

11. Psychospołeczne aspekty okresu starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

12. Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością. Znaczenie wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodziny.

13. Społeczne role osób z niepełnosprawnością: życie rodzinne i rodzicielstwo.

14. Mass media a wizerunek społeczny osób z niepełnosprawnością. Rola nowoczesnych środków technicznych w integracji społecznej osób z niepełnosprawnością.

Metody dydaktyczne:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych; archiwizacja prezentacji multimedialnych z wykładów na kanale grupy w Pliki/Teams); poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcą);

Metody i kryteria oceniania:

Test egzaminacyjny obejmujący materiał z wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru oceniany według zasady uwzględniającej „punkty ujemne”).

Uwagi:

grupa wykładowa dla I DZWS

Link (zespół na Teams): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7om9lk97yCdqwzqjsSTCR--ZqAARo3T7O2wLjXfiivs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aea3ba72-469a-42db-9004-eb96b3141e4f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kontakt z wykładowcą: mwalachowska@aps.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)