Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia społeczna SC-3F-DEM
Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Demografia społeczna SC-3F-DEM
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 19:00 - 20:30
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Zin-Sędek
Literatura:

Główny Urząd Statystyczny. „Rozdział 1 Osoby starsze w Polsce”. W Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r., 21–35. Warszawa, Białystok 2020: Główny Urząd Statystyczny, 2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2019-roku,2,2.html

Główny Urząd Statystyczny. Jakość życia osób starszych w Polsce https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-starszych-w-polsce,26,2.html

Godlewska, Ewa. „Integracja czy asymilacja? – współczesna polityka imigracyjna Austrii”. W Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, 193–200. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2019. http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf.

Janiszewska, Anna. „Zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności na świecie”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5, nr 331 (19 styczeń 2018): 91–113. https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.06.

Sadura, Przemysław, Urbańska Sylwia. Obcy w naszym kraju. Gniew, żal i strach podlaskiego pogranicza. https://krytykapolityczna.pl/kraj/obcy-w-naszym-kraju-podlasie-uchodzcy-stan-wyjatkowy-reportaz-badanie/

Łodziński, Sławomir. „Uchodźcy jako «podejrzana społeczność» (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – grudzień 2018”. Studia Socjologiczno-Polityczne 10, nr 1 (2019): 32–60. https://doi.org/10.26343/0585556X11002.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r.” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019. https://www.gov.pl/attachment/c4e156a2-66c2-48b3-907c-0407d7ef27e1.

Golinowska Stanisława „Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji” W Strategie i działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Str.134-147

https://brpo.gov.pl/sites/default/files/13541772380.pdf#page=134

Pietrzak, Nicole. Nowy pakt o migracji i azylu jako próba reformy polityki migracyjnej Unii Europejskiej. W Współczesne wyzwania nauk społecznych. Wybrane zagadnienia. ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe. Łódź 2021 https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ksiega_nauki-spoleczne_ebook-ktkespl5.pdf#page=138

Szukalski, Piotr. „Być dziadkiem we współczesnej Polsce. Szkic demograficzny”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, nr 7 (2019). http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/31091/2019-07%20By%C4%87%20dziadkiem%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20Polsce.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Szukalski, Piotr. „Małżeństwa polsko-ukraińskie – czy widoczny jest wpływ imigracji ukraińskiej do Polski?” Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, nr 2 (2019). http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/29081/2019-02%20Ma%C5%82ze%C5%84stwa%20polsko-ukrai%C5%84skie.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Szukalski, Piotr. „Ludność dużych miast w XXI wieku w Polsce”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, nr 12 (2020). https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/35957/2020-12%20Du%C5%BCe%20miasta%20w%20XXI%20wieku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Śleszyński, Przemysław „Rozdział VI. MIGRACJE WEWNĘTRZNE”. W Sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa/The Government Population Council. Warszawa 2020 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19782/rrl_sytuacja_demograficzna_polski_-_raport_2019-2020_final.pdf?sequence=1

Zakres tematów:

1. Starzenie się społeczeństw – przyczyny, wskaźniki, konsekwencje

2. Starzenie się społeczeństw – podejmowane polityki społeczne wobec osób starszych

3. Ruchy migracyjne społeczeństw (emigracje, imigracje) – przyczyny, wskaźniki, konsekwencje

4. Podejmowane przez państwa polityki wobec imigrantów

5. Ruchy migracyjne – migracja wewnętrzna – (regionalna, miasto wieś) – przyczyny, wskaźniki, konsekwencje

Metody dydaktyczne:

- wykładowca prezentuje pokrótce zakres zagadnień i przekazuje lektury do opracowania przez studentów

- studenci opracowują i prezentują zagadnienia zaproponowane przez wykładowcę

- studenci opracowują i prezentują mini projekt badawczy:

Praca w grupach po 4-6 osób

1. Wybrać jedno z zagadnień demograficznych (np. starzenie się społeczeństw, migracje wewnętrzne, emigracja, imigracja itp.) poruszanych na wykładach i ćwiczeniach; przedstawić je jako problem badawczy

2. Poszukać i opracować dane statystyczne

3. Poszukać i opracować wyniki badań sondażowych na dany temat (CBOS)

4. Zaprezentować analizę interpretację zebranych informacji.

Źródła danych:

www.stat.gov.pl

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: frekwencja (nie więcej niż 2 nieobecności), udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie i prezentacja zadanych prac.

Osoby wyróżniające się na zajęciach – dyskusje, opracowanie lektur, mini projektu badawczego, będą miały podwyższoną o 1 stopień ocenę z egzaminu.

Uwagi:

gr ćw III DZSC-SKS

Lektury czytają wszystkie osoby. Studenci prezentujący daną lekturę mają za zadanie wskazać w niej najważniejsze ich zdaniem wątki, uzasadnić swój wybór, zaproponować tematy do dyskusji w zakresie lektury. Na każdą lekturę należy przeznaczyć ok 20-25 min.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.