Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alkohol na różnych etapach życia. Szkody, rozpowszechnienie, przeciwdziałanie 20-FF-ARE
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Alkohol na różnych etapach życia. Szkody, rozpowszechnienie, przeciwdziałanie 20-FF-ARE
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:50 - 11:25
sala 1076/1077
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-04 09:50 : 11:25 sala 1076/1077
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Marta Zin-Sędek
Literatura:

Thomas Babor, red., Alcohol: no ordinary commodity: research and public policy (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2010).

Jean Kinney i in., Zrozumieć alkohol (Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996).

Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek, Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń, Alkoholizm i Narkomania 2009, Tom 22: nr 4, 305-337

Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Marta Zin-Sędek, „Picie alkoholu w Polsce – wybrane wyniki badania Standaryzowany Europejski Sondaż na temat Alkoholu RARHA SEAS”, Świat Problemów, sierpień 2017.

Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Marcin J. Sochocki, Maria Sokołowska, Joanna Szymańska, Jak zadbać o jakość w profilaktyce – System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, (Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne REMEDIUM, 2016)

Małgorzata Piekarzewska, Robert Wieczorkowski, i Alicja Zajenkowska-Kozłowska, „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” (Główny Urząd Statystyczny, 2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html.

Marta Zin-Sędek, "Rozpowszechnienie i style picia alkoholu wśród osób starszych na podstawie wyników Standaryzowanego Europejskiego Sondażu na temat Alkoholu (RARHA SEAS)", Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania 32 (1): 1-24, 2019 doi:10.5114/ain.2019.85765.

red. Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom, COMPARATIVE MONITORING OF ALCOHOL EPIDEMIOLOGY ACROSS THE EU.

Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. Warszawa 2016, dostęp: http://parpa.pl/images/file/Comparative%20monitoring%20of%20alcohol%20epidemiology%20across%20the%20EU.pdf

Zakres tematów:

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną informacje na temat wzorów picia alkoholu oraz problemów związanych ze spożywaniem alkoholu na różnych etapach życia (od okresu prenatalnego do późnej starości) oraz ich rozpowszechnienie w kraju i na świecie. Uczestnicy poznają nie tylko szkody zdrowotne, ale także społeczne i ekonomiczne wynikające ze spożywania alkoholu.

Ponadto przedstawione zostaną strategie o udowodnionej skuteczności mające przeciwdziałać powstawaniu tych problemów takie jak: ograniczanie dostępności alkoholu realizowane na różnych poziomach administracji, działania profilaktyczne czy działania edukacyjne.

Zajęcia Kultura picia alkoholu - Polska na tle innych krajów europejskich

przekazana prezentacja wykładowcy oraz załączona lektura: red. Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom, COMPARATIVE MONITORING OF ALCOHOL EPIDEMIOLOGY ACROSS THE EU.

Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. Warszawa 2016, dostęp: http://parpa.pl/images/file/Comparative%20monitoring%20of%20alcohol%20epidemiology%20across%20the%20EU.pdf

Zadano pracę w grupach nad opracowaniem poszczególnych elementów kultury picia alkoholu - dane dla Polski na tle innych krajów eurpoejskich

Zajęcia: Problem uzależnienia od alkoholu

Lektury do przeczytania:

Wzory spożywania alkoholu. Leczenie osób

uzależnionych od alkoholu. Dostęp: http://parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu?download=51:wzory-spozywania-alkoholu-leczenie-osob-uzaleznionych-od-alkoholu-broszura

Czy warto podjąć leczenie odwykowe? O leczeniu osób pijących alkohol szkodliwie i uzależnionych. Dostęp: http://parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu?download=42:czy-warto-podjac-leczenie-odwykowe-o-leczeniu-osob-pijacych-alkohol-szkodliwie-i-uzaleznionych-broszura

Czy moje picie jest już problemem? O zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu. Dostęp: http://parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu?download=41:czy-moje-picie-jest-juz-problemem-o-zaburzeniach-zwiazanych-z-uzywaniem-alkoholu-broszura

Studenci opracowują pisemnie (min.. 1 strona maszynopisu) na podstawie lektur 1 zagadnienie (z 3 zaproponowanych):

- autodiagnoza - Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT - wady i zalety

- mity na temat uzależnienia i leczenia - na podstawie lektur + własne propozycje

- sposoby leczenia osoby uzależnionej od alkoholu w Polsce

Zajęcia: Alkohol a ciąża, alkohol a płód

Prezentacja wykładowcy na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD

Film "Wieczne dziecko"

Praca do wykonania w grupach:

przygotowanie projektu ulotki skierowanej do kobiet w ciąży na temat wpływu alkoholu na płód,

przygotowanie projektu ulotki skierowanej do kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży,

przegląd kampanii społecznych dotyczących FASD (w Polsce i na świecie) – cel, do kogo są skierowane, jakie narzędzia i kanały dystrybucji zostały wykorzystane,

przygotowanie propozycji sposobów motywowania kobiet w ciąży do zachowania abstynencji.

Zajecia Alkohol a młodzież

Lektura:

Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania, Joanna Sadowska-Mazuryk, Anna Tomczuk-Ismer,Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar

Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 167–185

Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC, pod redakcją Joanny Mazur, Agnieszki Małkowskiej-Szkutnik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. KBPN, PARPA, IPiN, 2015 r.

Praca domowa do wykonania w grupach:

Studenci mają za zadanie uaktualnić dane przedstawione w artykule na podstawie opublikowanych wyników badań HBSC oraz ESPAD. Materiały do pracy oraz szczegółowe wytyczne zamieszczone zostaną na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Zajecia: Alkohol a dorośli – miejsca pracy, rodzina, kierowcy

Lektura:

Broszura "Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej"

Rozdział: 18 "Alkohol w miejscu pracy" z książki Woronowicz B.T (2008) "Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu"

Prezentacja wykładowcy pt.: Nietrzeźwość kierowców

Praca domowa: udział w quizie

Materiały do pracy oraz szczegółowe wytyczne zamieszczone zostaną na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Zajęcia: Alkohol a osoby starsze

Prezentacja wykładowcy na temat problemów związanych z piciem alkoholu przez osoby starsze.

Praca domowa: udział w quizie

Materiały do pracy oraz szczegółowe wytyczne zamieszczone zostaną na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Zajęcia: Alkohol nie jest zwykłym towarem

Główne wątki: dlaczego alkohol jest towarem reglamentowanym, jakie zyski i koszty wiążą się z piciem alkoholu, jaki jest polski model rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prezentacja wykładowcy na temat specyfiki alkoholu jako towaru

Lektura obowiązkowa - fragment I rodziału publikacji "K. Łukowskiej "Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz ograniczanie dostępności alkoholu w gminach i miastach. Przewodnik dla samorządowców"

Lektury dodatkowe - raport z projektu Alice Rap (w języku angielskim), raport Instutu Łazarskiego - oba dotyczące kosztów związanych z alkoholem oraz podsumowanie publikacji P. Andersona pt. Alkohol w Europie -perspektywa zdrowia publicznego.

Praca domowa: udział w quizie

Materiały do pracy oraz szczegółowe wytyczne zamieszczone zostaną na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Zajęcia: Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych – ograniczenie dostępności

Główne wątki: ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu (miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, czas, minimalny wiek zakupu alkoholu), ograniczenie dostępności ekonomicznej - cena alkoholu i co na nią wpływa.

Lektury:

Moskalewicz J., Wieczorek Ł. (2009), Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń; Alkoholizm i Narkomania, str. 305-337

Anderson P., Beumberg B. ALKOHOL W EUROPIE - PERSPEKTYWA ZDROWIA PUBLICZNEGO. RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PODSUMOWANIE; tłum. Jacek Moskalewicz; do przeczytania str. 11-13

Praca domowa: udział w quizie

Materiały do pracy oraz szczegółowe wytyczne zamieszczone zostaną na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Zajęcia: Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych – ograniczenie reklamy alkoholu

Główne wątki: dlaczego ograniczana jest reklama napojów alkoholowych, w jaki sposób?

Prezentacja wykładowcy na temat uregulowań prawnych w zakresie reklamy napojów alkoholowych.

Praca domowa: prezentacja przgotowana przez grupy - analiza reklam alkoholu dostępnych w przezstrzeni publicznej.

Zajęcia: Działania profilaktyczne i edukacyjne

Główne wątki: jakie są poziomy profilaktyki, do kogo jest kierowana profilaktyka problemów alkoholowych, przykłady działań edukacyjnych

Lektury:

"Standardy profilaktyki" opracowane przez dr. K. Ostaszewskiego

Rozdział III publikacji "Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku".

Zajęcia: Rekomendowane programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności oparte na dowodach naukowych

Główne wątki: co to znaczy profilaktyka oparta na dowodach naukowych, cel i zasoby "Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego".

Praca domowa: Prezentacja przez grupy wybranych programów profilaktycznych przygotowana na podstawie lektury z poprzednich zajeć oraz opisu programów profilaktycznych znajdujących się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl/.

Podsumowanie zajęć:

Przygotowanie indywidualnie przez każdego studenta podsumowania wg schematu przekazanego przez prowadzacą.

Metody dydaktyczne:

Korekta metod na czas edukacji on-line:

- studenci przygotowują prezentację w Power Point;

- wykładowca przekazuje lektury lub prezentacje w pdf

- studenci opracowują zagadnienia zaproponowane przez wykładowcę

Od 26 marca zajęcia publikowane na Microsoft Teams, zespół "Alkohol na różnych etapach życia".

Metody i kryteria oceniania:

Korekta metod na czas edukacji on-line:

Prace domowe w formie eseju lub prezentacji indywidualnej i/lub grupowej, quizu wiedzy.

Do każdego tematu zajęć będzie obowiązkowa praca domowa. Oceniona zostanie każda praca domowa. Średnia z tych ocen będzie wpisana do USOS.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa III DZSC

Forma kontaktu: e-mail grupowy, raz w tygodniu przekazanie przez wykładowcę prezentacji i/lub lektury wraz z zagadnieniami do opracowania przez studenów w programie Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.