Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje pomocy społecznej 20-1F-IPS
Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucje pomocy społecznej 20-1F-IPS
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019 (2018Ln) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 1203
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1203
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 1203
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1203
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Grudziewska E., Sędzicki M. (red.): Praktyka pracy socjalnej. Difin, Warszawa 2018.

• Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska - Daszkiewicz K.: Domy pomocy społecznej: organizacja i funkcjonowanie. Difin, wydanie 2, Warszawa 2016.

• Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

• Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2009.

• Wielgos – Struck R. (red.): Pomoc społeczna w skali lokalnej: doświadczenia i efekty działań wybranych placówek. Uniwersytet Rzeszowski „Mana”, Rzeszów 2004.

Źródła prawne:

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U 2018, poz. 1508.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Dz. U. 2018, poz. 734.

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Dz. U. 2018, poz.896.

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Dz. U. 2018, poz. 2321.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz. U. 2017, poz.1788.

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dz. U. 2018, poz. 2411.

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. Dz. U. 2016 r. poz. 2087.

Zakres tematów:

Informacja o przedmiocie. Polityka społeczna, Pomoc społeczna, praca socjalna – definicje.

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Znaczenie tzw. trzeciego sektora w polityce społecznej państwa.

Rola terytorialnego w realizacji zadań polityki społecznej państwa.

Ośrodki Pomocy Społecznej,

Domy Pomocy Społecznej,

Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

Wsparcie instytucjonalne osób marginalizowanych.

Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny.

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej.

Zatrudnienie socjalne jako instytucje wsparcia osób marginalizowanych.

Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy studenta: 20 godzin na: przygotowanie się do zajęć, lektury, przygotowanie referatu, eseju, prezentacji.

Ocena sposobu interpretacji organizacyjnych podstaw funkcjonowania organizacji zatrudnienia socjalnego oraz innych instytucji pomocy społecznej.

Ocena samodzielności studenta w zakresie analizy założeń organizacyjnych wybranych instytucji pomocy społecznej.

Uwagi:

g. ćwiczeniowa dla I ZZPS 1

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.