Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia rozwoju 10-5F-PRU
Semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychopatologia rozwoju 10-5F-PRU
Zajęcia Semestr zimowy 2016/2017 (2016Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Hintze
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

4. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

4. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Zakres tematów:

1. Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

2. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

3. Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

- Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

- Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

- Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

- Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

4. Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

- Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

- Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

5. Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

- klasyfikacja zaburzeń osobowości

- używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

- zachowania agresywne i autoagresywne

6. Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

- psychozy endogenne i egzogenne

- łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

7. Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

- modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

- treningi funkcji poznawczych

- psychiatria środowiskowa

- programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu

Metody dydaktyczne:

wykład, omówienie zagadnień teoretycznych popartych prezentacją przypadków oraz stosowanych w praktyce metod oddziaływań terapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Uwagi:

warunek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.