Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium tematyczne; egzamin końcowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-S-ERA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne; egzamin końcowy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III sem. stud. podypl: edu. i rehab. osób z niepełnospr, intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna zasady opracowania studium przypadku,

potrafi dokonać analizy danych zgormadzonych w trakcie procesu badawczego, przygotować studium indywidualnego przypadku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca - studium przypadku.

W uzasadnionych przypadkach praca końcowa może mieć charakter teoretyczny.

Pełny opis:

Studium przypadku jako jakościowa metoda badań społecznych. Techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach. Zasady analizy uzyskanych badań

Literatura:

Łobocki M.. Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Dodatkowo:

literatura związania z problematyka pracy słuchacza

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30g

Przygotowanie pracy: 200g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS:11

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca - studium przypadku.

W uzasadnionych przypadkach praca końcowa może mieć charakter teoretyczny.

Pełny opis:

Studium przypadku jako jakościowa metoda badań społecznych. Techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach. Zasady analizy

uzyskanych badań.

Literatura:

Łobocki M.. Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Dodatkowo:

literatura związania z problematyka pracy słuchacza.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30g

Przygotowanie pracy: 200g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS:11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca - studium przypadku.

W uzasadnionych przypadkach praca końcowa może mieć charakter teoretyczny.

Pełny opis:

Studium przypadku jako jakościowa metoda badań społecznych. Techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach. Zasady analizy

uzyskanych badań.

Literatura:

Łobocki M.. Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Dodatkowo:

literatura związania z problematyka pracy słuchacza.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30g

Przygotowanie pracy: 200g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS:11

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.