Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwijanie umiejętności poznawczych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie umiejętności poznawczych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena projektu

Pełny opis:

Elementarne i złożone procesy poznawcze człowieka - podstawowe zagadnienia

Istota i aspekty uwagi.Wybrane teorie uwagi

Właściwości percepcji. Wybrane teorie percepcji

Natura pamięci i czynności pamięciowe. Wybrane teorie pamięci

Charakterystyka myślenia twórczego. Heurystyki rozwiązywania problemów. Wybrane teorie kreatywności

Trening koncentracji uwagi

Trening pamięci

Trening spostrzegania

Trening szybkiego czytania

Trening notowania, organizowania i streszczania materiału

Trening twórczego myślenia.

Trening relaksacyjny

Projektowanie ćwiczeń i programów usprawniających funkcjonowanie poznawcze uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006), Psychologia poznawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica Wydawnictwo SWPS

2. Nęcka E., (2012), Trening twórczości, Gdańsk: GWP

3. Strelau, J. (red.) (2004), Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2, Gdańsk: GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Boragdon, A. D., Fellows, L. (2003), Gimnastyka dla mózgu. Ćwiczenia pobudzające sprawność wizualną, zdolności matematyczne, analityczne oraz ważne funkcje umysłu, Warszawa: Wydawnictwo Medium.

2. Boucher, F., Avard, J. (2006), Podręcznik skutecznego uczenia się. Słuchanie, notowanie, czytanie, zapamiętywanie, pisanie prac, zdawanie egzaminów, ćwiczenie koncentracji, kontrolowanie emocji, gospodarowanie czasem., Warszawa: Wydawnictwo KDC.

3. Normann, U. (2002), Trening pamięci. Ćwiczenia słowne, zagadki, rebusy, Warszawa: Wydawnictwo KDC.

4. Rudzki, P. (2009), Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

5. Jaworska-Jamruszkiewicz (2015), Szybkie czytanie., Warszawa: Edgard

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h (wykład i warsztat)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.