Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Wiedza (max. 10)

1.Znajomość podstawy programowej dla klas I –III oraz dla klasy IV

2.Wiedza o procesach kształtowania pojęć i procedur matematycznych na różnych poziomach edaukacyjnych

3.Zna różnice między rozumowaniem intuicyjnym a formalnym

4.Ma wiedzę matematyczną o algorytmach działań pisemnych, systemach liczbowych, liczbach innych niż naturalne

Umiejętności (max. 10)

1.Student potrafi zaprojektować nitkę dydaktyczną przygotowującą do rozumienia algorytmów działań pisemnych

2.Umie wykorzystać różne metody pracy nad zadaniem nietypowym, nowym problemem matematycznym

3.Rozumie związki miedzy rozumowaniem intuicyjnym i uporządkowanym, dedukcyjno - logicznym

Kompetencje społeczne (max. 10)

1.Student rozumie matematykę jako narzędzie porządkowania aktywności w realnym świecie

2.Okazuje szacunek dla samodzielnego myślenia uczniów przy rozwiązywaniu matematycznych problemów

3.Potrafi słuchac, prowokować do wyrażania własnych pomysłów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Swoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD:

Do jakich treści nie przygotowuje edukacja matematyczna klas I – III

Teoretyczne podstawy algorytmów działań pisemnych

LICZBA GODZIN: 2

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

Cwiczenia przeygotowujące do rozumienia algorytmów działań pisemnych

Oś liczbowa, wykorzystanie osi liczbowej do rozwiązywania zadań

Nietypowe zadania matematyczne, wymagające samodzielnego porządkowania danych i uogólniania…

LICZBA GODZIN: 6

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

1.Gruszczyk – Kolczyńska E.: O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa. 2012.

Literatura obowiązkowa

1.Lankiewicz, Sawicka, Swoboda –Matematyka PLUS, kl. I, II, III. Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne. Wydawnictwo Nowa Era, 2010 - 2013.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.