Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo małżeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-POM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo małżeńskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Zagadnienia dotyczące rozróżnienia pomiędzy poradnictwem a terapią małżeństw. Osobowość terapeuty pracującego z parami. Etapy postępowania w procesie pracy z parą.

2. Diagnoza pary ( interakcje w parze, poziom i rodzaj kryzysu, osobowości małżonków, zależności w związku, etapy rozwojowe związku, zewnętrzne ingerencje w związek). Obszary konfliktów. Konceptualizacja problemu pary.

3. Behawioralne metody pracy z parami w kryzysie (wzajemne wzmocnienia pozytywne, układy zachowań, komunikacja w związku, oskarżenia jako zniekształcenia w komunikacji, spór konstruktywny, rozwiązywanie trudności w związku metodą „problem solving”).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Beck, A.T.(1996). Miłość nie wystarczy. Poznań: Media Rodzina.

Dattilio, F.M. i Padesky, C,A. (1999). Terapia poznawcza dla par i małżeństw. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Ryś, M. (1998). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, s. 47-49.

Sefaniak, W. (2015). Poradnictwo par. Paradygmat poznawczo-behawioralny. W: C. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne (s.188-227). Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca

Crane,D.R.(2002). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: GWP.

Wojciszke,B.(2005). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Buss,D.M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- słuchacz potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy poradnictwem a terapią małżeńską

- wymienia etapy postępowania w procesie pracy z parą

- potrafi scharakteryzować wybrane techniki i strategie stosowane w poradnictwie małżeńskim.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zastosować behawioralne metody pracy z parami w kryzysie

- potrafi wykorzystać poznawcze metody pracy z parą.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w procesie pomagania.

Metody i kryteria oceniania:

test sprawdzający wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Wojciech Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.