Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prędkość: droga i czas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prędkość: droga i czas
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student orientuje się, jak kierować aktywnością matematyczną dzieci, aby rozumiały zależność pomiędzy przebytą drogą i czasem.

Umiejętności

Potrafi tak kierować działalnością matematyczną dzieci, aby rozumiały, co to jest prędkość.

Potrafiły radzić sobie w sytuacjach życiowych i rozwiązywać zadania wymagające ustalenia z jaką prędkością poruszają się środki lokomocji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Ewa Swoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Aktywność na zajęciach, znajomość

wskazanych

publikacji, egzamin

Sposób pomiaru

Aktywność na zajęciach, znajomość

wskazanych

publikacji, egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Sposoby kierowania aktywnością matematyczną dzieci tak, aby rozumiały zależność pomiędzy przebytą drogą i czasem.

LICZBA GODZIN: 1

ĆWICZENIA

Analiza sytuacji życiowych, w których dziecko ma możliwość intuicyjnego uchwycenia związków między prędkością, drogą i czasem.

Organizowanie sytuacji zadaniowej, w której dzieci ustaliły długość drogi np. 2 kilometry i odmierzają czas pokonania tej drogi (np. szybkim marszem), a potem zastanawiają się jak obliczyć prędkość, z jaką pokonywały 1 kilometr.

Układanie zadań z treścią wymagających obliczenia z jaką prędkością jechał samochód, pociąg osobowy i pośpieszny itp.

LICZBA GODZIN: 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

• E. Gruszczyk -Kolczyńska E., Zielińska, Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013, rozdział 7.

• O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012, rozdziały części drugiej.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 3 godzin

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu 27 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.