Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA i ICH OCENA

Symbol

- odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku „pedagogika specjalna” Efekty kształcenia Sposób pomiaru

Wiedza

zna specyfikę funkcjonowania uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną

zna specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania

Umiejętności

potrafi określić na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego specjalne potrzeby edukacyjne ucznia

potrafi określić zakres dostosowania programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi dostosować proces kształcenia do indywidualnych, specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencje społeczne

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

jest świadomy zasad etycznych w planowaniu działań edukacyjnych i terapeutycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.