Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mnożenie i dzielenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mnożenie i dzielenie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Student wie, że mnożenie i dzielenie są działaniami matematycznymi, rozumie sens tych działań

Zna różne aspekty mnożenia (pojemnikowy, czekoladowy, jako zmiana proporcjonalna..)

Rozróżnia między dzieleniem jako mieszczenie i dzieleniem jako podział

Umiejętności (max. 10)

Organizuje czynności prowadzące do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia

Potrafi ocenić poprawność procedur rozwiązywania problemów – merytoryczną i dydaktyczną

Potrafi zaprojektować różne sytuacje zadaniowe, umożliwiające pogłębianie rozumienia sensu mnożenia i dzielenia

Kompetencje społeczne (max. 10)

Buduje w uczniach poczucie własnej wartości poprzez podkreślanie wartości samodzielnych prób rozwiazywania problemów

Potrafi słuchać, nie narzucać własnego zdania, prowadzić dyskusje z uczniami

Przekazuje szacunek dla wiedzy, podkreśla wartość rzetelnego matematycznego przygotowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Ewa Swoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD:

Istota mnożenia, rózne aspekty mnożenia

Istota dzielenia, aspekty dzielenia

LICZBA GODZIN: 2

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

Czynności prowadzące do rozumienia sensu mnożenia, przykłady zajęć umożliwiających rozumienie mnożenia w różnych aspektach.

Czynności prowadzące do rozumienia sensu dzielenia, przykłady zajęć

LICZBA GODZIN:8

Wykład, opowiadanie, pogadanka, mikronauczanie (praca w grupach 5 osobowych), metody ćwiczeniowe

metody realizacji zajęć wyrównawczych, gry dydaktyczne, elementy dramy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gruszczyk – Kolczyńska E.: O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa. 2012.

Literatura obowiązkowa

Swoboda, E.: Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2006.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.