Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liczenie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-LI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liczenie 1
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Ewa Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD:

Procedury diagnostyczne stosowane w ustalaniu uzdolnień matematycznych dzieci w badaniach przesiewowych i w eksperymencie diagnostycznym w zakresie liczenia.

LICZBA GODZIN: 2

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

1.Sposoby ustalania wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie liczenia w pierwszym segmencie nauczycielskiej diagnozy na podstawie ćwiczeń wprowadzajacych

2.Wnioskowanie o uzdolnieniach matematycznych dzieci w zakresie liczenia w oparciu o serie scenariuszy zadań z pierwszego segmentu diagnozy i typowanie dzieci do ( drugiego segmentu diagnozy) eksperymentu diagnostycznego

3. Badania indywidualne ( drugi segment diagnozy) dzieci w zakresie liczenia mające na celu wnioskowanie o ich uzdolnieniach matematycznych

4.Zabawy, gry i zadania edukacyjne dla dzieci uzdolnionych matematycznie w zakresie: rozszerzania zakresu liczenia,dostrzegania systemu dziesiątkowego, piątkowego itp. ustalania miejsca wybranej liczby w szeregu

5. Prezentacja multimedialna obejmująca nauczycielską diagnozę z zakresu liczenia ( oba segmenty) i przedstawiajaca różnorodne zabawy, zajęcia, gry oraz sytuacje edukacyjne realizowane z dziećmi uzdolnionymi matematycznie

LICZBA GODZIN: 8

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

1.Gruszczyk – Kolczyńska E ., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski , Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013

2.Gruszczyk – Kolczyńska ( red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych . Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

1.Gruszczyk – Kolczyńska E( red. ) Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009 rozdz.7.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10h

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 4h

Przygotowanie się do egzaminu 6h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – zespół 4 osobowy 5h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.