Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KUJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie kultury języka.

Ma wiedzę na temat normy językowej, błędów językowych, kryteriów poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie

Umiejętności

Umie dostrzegać błędy językowe i mechanizmy ich powstawania w tekstach mówionych i pisanych.

Potrafi dokonać dokonać korekty błędów językowych w tekstach mówionych i pisanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jagodzińska
Prowadzący grup: Joanna Jagodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Joanna Jagodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Wypowiedzi słuchacza podczas wykładu

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Norma językowa i rodzaje błędów językowych

2. Rodzaje błędów fleksyjnych

3.Norma językowa i odstępstwa od normy

4. Rodzaje błędów składniowych

5. Rodzaje błędów leksykalnych

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA :

1. Poprawa błędów fleksyjnych

2. Poprawa błędów składniowych

3. Poprawa błędów leksykalnych

4. Poprawa błędów stylistycznych

5. Poprawa dłuższych tekstów

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Lektura obowiązkowa

1. Hanna Jadacka Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. PWN, Warszawa, 2006.

2. Andrzej Markowski Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, Warszawa, 2006.

3. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa, 1999.

Lektura uzupełniająca

1. Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, 2001.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe – wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20g

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Joanna Jagodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchacza podczas wykładu

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Norma językowa i rodzaje błędów językowych

2. Rodzaje błędów fleksyjnych

3.Norma językowa i odstępstwa od normy

4. Rodzaje błędów składniowych

5. Rodzaje błędów leksykalnych

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA

1. Poprawa błędów fleksyjnych

2. Poprawa błędów składniowych

3. Poprawa błędów leksykalnych

4. Poprawa błędów stylistycznych

5. Poprawa dłuższych tekstów

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Lektura obowiązkowa

1. Hanna Jadacka Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. PWN, Warszawa, 2006.

2. Andrzej Markowski Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, Warszawa, 2006.

3. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa, 1999.

Lektura uzupełniająca

1. Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, 2001.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe – wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -------------------------------

Inne formy -----------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.