Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intuicje geometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IGO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intuicje geometryczne
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Student zna teorie kształtowania się pojęć geometrycznych (M. Hejny, van Hiele)

Student rozumie psychologiczne podstawy kształtowania się pojęć geometrycznych, zna przyczyny trudności w uczeniu się geometrii

Zna takie pojęcia jak figura geometryczna, potrafi podać nazwy i własności podstawowych figur geometrycznych

Zna i rozpoznaje podstawowe relacje geometryczne: przesunięcie równoległe, obrót, symetria osiowa

Rozumie znaczenie języka i słownych wypowiedzi w kształtowaniu kompetencji geometrycznych uczniów

Umiejętności (max. 10)

Potrafi rozpoznać na jakim poziomie rozwoju edukacyjnego znajduje się zadanie geometryczne (przedpojęciowym, wzrokowym, opisowym)

Projektuje zajęcia pozwalające na manipulacyjne poznawanie własności geometrycznych

Potrafi stymulować rozmowę o obiektach geometrycznych, ukierunkowana na własności obiektów ujmowanych całościowo.

Kompetencje społeczne (max. 10)

Organizuje współpracę grupową dla stymulowania rozmów o zjawiskach geometrycznych, uczy patrzeć na świat „oczyma geometry”

Potrafi wyczulać na artyzm i odczucia estetyczne związane z uprawianiem geometrii

Widzi potrzebę kształcenia w zakresie geometrii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Ewa Swoboda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD:

Teoria kształtowania się pojęć geoemtrycznych M. Hejny’ego oraz van Hiele

Figury i relacje geometryczne

LICZBA GODZIN:2

Przykładowe zajęcia pozwalające przejść z poziomu wzrokowego na opisowy

Budowanie relacji geometrycznych

LICZBA GODZIN:4

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gruszczyk – Kolczyńska E.: O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa. 2012.

Literatura obowiązkowa

Swoboda, E.: Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2006.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.