Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych: założenia, koncepcja, procedury diagnostyczne, metody, interpretacje i działania wspomagające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DNU2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych: założenia, koncepcja, procedury diagnostyczne, metody, interpretacje i działania wspomagające
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Student rozumie znaczenie blokad emocjonalnych w procesie rozwiązywania zadań.

Student zna sposoby funkcjonowania dzieci podczas pokonywania trudności zawartych w zadaniach matematycznych.

Student rozumie mechanizm emocji ujemnych mobilizujący do realizacji celu i to, kiedy te same mechanizmy wpychają dziecko na ścieżkę frustracji.

Student orientuje się w zakresie sposobów kształtowania odporności emocjonalnej uczniów i rozwijaniu zdolności do rozumnego zachowania się w sytuacji trudnej. Wie, jak ważne jest to w procesie wspomagania dzieci uzdolnionych matematycznie.

Umiejętności (max. 10)

Student organizuje i przeprowadza zajęcia w taki sposób, aby dziecko potrafiło kontrolować swoje emocje . Potrafi wspólnie z dziećmi konstruować gry według specjalnej metodyki. .

Student organizuje gry matematyczne dostosowane do poziomu i możliwości uczniów uzdolnionych matematycznie.

Kompetencje społeczne (max. 10)

Student zwraca uwagę na zachowania dzieci podczas rozwiązywania zadań. Wychwytuje te zachowania, które mogą wskazywać, że dzieci nie potrafią podołać zbyt trudnym zadaniom. Odpowiednio reaguje w sytuacjach stresowych dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Ewa Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Mechanizm regulujący funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, wymagająych wysiłku intelektualnego

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

1. Metodyka konstruowania gier przez dzieci i dla dzieci – zarys, etapy, organizacja zajęć w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej

2. Pierwszy etap kształtowania umiejętności konstruowania gier w trakcie zajęć indywidualnych i zespołowych .

3. Drugi etap – konstruowanie gier opowiadań w ramach zajęć indywidualnych i zespołowych.

4. Trzeci etap – gry matematyczne konstruowane przez dzieci i dla dzieci, posługiwanie się gotowymi grami w kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa ;

a) E. Gruszczyk- Kolczyńska , Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 2007, rozdział 5

b) E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, K. Dobosz, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1996

c) Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia oraz opisy zajęć z dziećmi, re. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014, rozdział 4.

Literatura zalecana:

a) E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 2007, rozdział 14

b) Pisarski M., Matematyka dla naszych dzieci, Gry i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne, Wydawnictwo ECERI, Warszawa 1992.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia Zgodnie z planem studiów

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10 godzin

Przygotowanie się do egzaminu 5 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2 godziny

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.