Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aranżacja przestrzeni terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-APT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aranżacja przestrzeni terapeutycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. III sem. stud. pod.: wcz. wsp. roz. małych dz. ze złoż. zab. rozw. oraz wspier. ich rodzin
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Zna cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Zna możliwości i ograniczenia ad aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Umiejętności

Umie ocenić środowisko , przestrzeń, której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Umie zaprojektować modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie

Potrafi komunikować się, empatia w kontaktach z diagnostyczno –terapeutycznych

Potrafi zaprezentować swoje umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)