Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-AFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: rehabilitacja wzroku słabowidzących
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Budowa i funkcje podstawowych elementów anatomicznych układu wzrokowego. Fizjologia widzenia.

Charakterystyka najczęściej występujących schorzeń i uszkodzeń układu wzrokowego. Opis schorzeń ogólnoustrojowych mogących mieć konsekwencje oczne.

Zasady sporządzania zapisu wyników badań okulistycznych w kontekście diagnozy medycznej osób słabowidzących.

Charakterystyka schorzeń układu wzrokowego występujących u małych dzieci.

Diagnoza i leczenie chorób układu wzrokowego u małych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Niżąnkowska M. H. (2007) Okulistyka. Podstawy kliniczne. Warszawa: PZWL.

Kamiński, A. (1995), Wpływ wybranych jednostek chorobowych na narząd wzroku. Przegląd Tyflologiczny Nr 1-2/94, Polski Związek Niewidomych, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca

Grałek, M. (red.). (2004). Okulistyka pediatryczna i zez. Basic and Clinical Science Course, Część 6. Wyd. I polskie. Wrocław: Wyd. Medyczne Urban i Partner.

Murawska J . (?) Objawy oczne schorzeń ogólnoustrojowych.

Prost, M. (1998). Retinopatia wcześniaków. W: M. Prost (red.), Problemy okulistyki dziecięcej. Warszawa: PZWL.

Seroczyńska M., Grałek M., Kanigowska K. (2007) Analiza zmian przyczyn ślepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci i młodzieży urodzonych w latach 1974-2004. Medycyna wieku rozwojowego Nr 2 część II kwiecień-czerwiec tom XI r.

Seroczyńska, M., Prost, M.E., Mendruń, J., Łukasiak, E., Oleksiak, E., Przyczyny ślepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce. www.okulistykadziecieca.pl

Szaflik J., Grabska-Liberek I., Izdebska J. (2004) Stany nagłe w okulistyce. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Potrafi wymienić i wyjaśnić funkcje podstawowych elementów anatomicznych układu wzrokowego oraz fizjologię widzenia

- Potrafi wymienić i scharakteryzować wady refrakcji

- Potrafi wymienić i scharakteryzować najczęściej spotykane schorzenia układu wzrokowego

- Potrafi wymienić i omówić konsekwencje oczne częściej spotykanych schorzeń ogólnoustrojowych

- Umie podać podstawowe parametry diagnozy okulistycznej słabowidzącego oraz przykłady metod i narzędzi diagnostycznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi zinterpretować zapis podstawowych parametrów klinicznej oceny widzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Monika Turczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)