Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-WIB3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami - 3
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD-1
Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza:

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Zna kierunki rozwoju w dyscyplinach, które reprezentują zaproszeni naukowcy.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Umiejętności:

Posiada umiejętność krytycznej analizy przekazywanych treści

i gotowość do podejmowania polemik.

Pełny opis:

Podczas zajęć zaproszeni naukowcy będą referować prowadzone przez siebie badania, jak również przedstawiać główne obszary rozwoju w dyscyplinach które reprezentują.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Harmonogram wykładów ustalany jest we współpracy z doktorantami.

Liczba punktów ECTS: 1

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe: 4

Konsultacje z wykładowcą: 1

Praca samodzielna: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia: obecność i aktywność.

Uwagi:

Obecność obowiązkowa.

Liczba punktów ECTS: 1

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe: 4

Konsultacje z wykładowcą: 1

Praca samodzielna: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- raport zaliczeniowy.

Warunki zaliczenia:

- przygotowanie raportu zaliczeniowego zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Kierownika Szkoły Doktorskiej

- obecność i aktywność.

Uwagi:

Liczba punktów ECTS: 1

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe: 4

Konsultacje z wykładowcą: 1

Praca samodzielna: 10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)