Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-WTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie konfliktu.

4. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Fenomenologia i etnometodologia.

8. Teoria strukturacji (Giddens) i strukturalistycznego konstruktywizmu (Bourdieu).

9. Społeczeństwa ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

10. Socjologiczne teorie emocji: Hochschild.

11. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

12. Socjologia historyczna: Elias.

13. Teorie globalizacji: ekonomiczne i kulturowe.

14. Teorie krytyczne: Habermas.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych współczesnych teoriach socjologicznych.

Posiada szczegółową wiedzę o współczesnych teoretycznych dokonaniach socjologii, wybranych ośrodkach i szkołach badawczych.

Ma wiedzę o zmieniających się koncepcjach teoretycznych oraz paradygmatach.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów społecznych.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy z zakresu współczesnych teorii socjologicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych w obszarze socjologii; dostrzega możliwości oraz ograniczenia poszczególnych teorii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, wypowiedź studenta na ćwiczeniach, referat

Pełny opis:

Treści programowe

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Socjologia życia codziennego.Fenomenologia i etnometodologia.

8. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

9. Społeczeństwo ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

10. Socjologiczne teorie emocji: Hochschild.

11. Socjologia historyczna: Elias.

12. Teorie globalizacji: ekonomiczne i kulturowe.

13. Teorie krytyczne: szkoła Frankfurcka, Habermas.

14. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

15. Podsumowanie. Związki teorii z praktyką badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J.H.Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

A. Elliot, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie. 2011.

G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.

Encyklopedia Socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykłady w postaci prezentacji w Power Point z wykorzystaniem krótkich filmów edukacyjnych, krótkie dyskusje

ćwiczenia w formie pracy zespołowej, indywidualne prezentacje, dyskusje

Nakład pracy studenta:

udział w wykładach - 30 h

udział w ćwiczeniach - 30 h

czytanie oraz opracowanie lektur na ćwiczenia - 60 h

przygotowanie referatu - 25 h

przygotowanie się do egzaminu końcowego - 30 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.