Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-WHI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii myśli społecznej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zagadnienia i metody historii socjologii.

2. Myśl społeczna starożytności. Sofiści i pierwociny sporu o rolę natury i kultury w życiu społecznym. Utopina inżynieria społeczna Platona. Myśl społeczna Arystotelesa - między empirią a zasadą złotego środka. Uniwersalizm stoików.

3. Teologia społeczna św. Augustyna. Św. Tomasz i zasada organicyzmu społecznego.

4. Myśl społeczna epoki Odrodzenia. Prawo natury i umowa społeczna w doktrynach XVII w. Filozofia społeczna wieku świateł - Monteskiusz, Russo, Smith, Ferguson, Kant, Herder i Staszic.

5. Romantyzm i restauracja.

6. Konserwatyzm, utopijny socjalizm. Saint-Simone, historycy doby restauracji, Tocqueville. Zasada gminowładztwa i historia społeczna Lelewela.

7. Filozofia społeczna Hegla. Materializm historyczny.

8. August Comte i narodziny socjologii jako samodzielnej dyscypliny badawczej.

9. Ekonomia społeczna i socjologia Milla.

10. Pozytywizm i rozwój socjologii.

11. Darwin a ewolucjonizm w naukach społecznych.

12. Koncepcja socjologii ewolucjonistycznej Herberta Spencera.

13. Blaski i cienie ewolucjonizmu socjologicznego.

14. Teoria krążenia elit i socjologia działania Pareta.

15. Socjologizm versus psychologizm. Nauka społeczna Emila Durkheima i jego szkoły.

16. Ludwika Gumplowicza socjologia konfliktu i rywalizacji ras kulturowych.

17. Teoria wspólnoty i stowarzyszenia F. Toenniesa.

18. Socjologia formalna Simmla.

19. Wielka synteza socjologiczna Maksa Webera.

20. Socjologia amerykańska doby klasycznej.

21. Mikrosocjologia i filozofia społeczna Cooley’a.

22. Behawioryzm społeczny Meada.

23. System socjologii humanistycznej Floriana Znanieckiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu klasycznych teorii socjologicznych w systemie nauk społecznych, ich powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych, opisywanych w klasycznych teoriach socjologicznych.

Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, widzianym przez klasyczne teorie socjologiczne.

Umiejętności

Student/-ka potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury z obszaru klasycznych teorii socjologicznych.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy z obszaru klasycznych teorii socjologicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.