Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologie badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologie badań społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Analiza dyskursu.

2. Metodologia teorii ugruntowanej w teorii i praktyce.

3. Badania użytkowników internetu, badania w internecie (netnografia), badania za pośrednictwem Internetu.

4. Badania FGI.

5. Metoda biograficzna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje, zjawiska i instytucje społeczne.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych (raportów z badań).

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z planowaniem i realizacją badań, jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Realizując badania respektuje zasady etyki zawodowej socjologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Kolokwium pisemne: test wiadomości z treści przedstawionych w części wykładowej i lektur omawianych w części ćwiczeniowej zajęć. W ocenie końcowej z przedmiotu będzie brana pod uwagę praca na ćwiczeniach.

Ćwiczenia:

Frekwencja, aktywny udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie w grupach projektu badawczego (badanie wybranej kwestii miejskiej metodą analizy dyskursu) i przedstawienie jego wyników w formie prezentacji w Power Point.

Pełny opis:

W tym roku osią konstytuującą większość zajęć są zagadnienia związane z kwestiami miejskimi i ich socjologicznym badaniem. Tematy:

- Miasto jako obszar badań socjologicznych, metodologie, metody i techniki badania miasta,

- Krytyczna analiza dyskursu, dyskurs publiczny, dyskursy miejskie,

- Metodologia teorii ugruntowanej: teoretyczne założenia i praktyka badawcza;

- Badania internetu i w internecie,

- Fokus jako metoda badawcza, techniki projekcyjne,

- Metoda biograficzna.

Zajęcia będą prowadzone w blokach łączących wykłady z ćwiczeniami (4 godziny dydaktyczne) przez obie prowadzące zajęcia. Części wykładowe i ćwiczeniowe będą naprzemienne w zależności od potrzeb. Na zajęciach będziemy gościć ekspertów, którzy opowiedzą o badaniach internetu i w internecie oraz o zastosowaniu metodologii teorii ugruntowanej w praktyce badawczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.