Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-WKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturze
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zagadnienia wstępne. Kultura a natura. Kultura i cywilizacja. Kulturowe uwarunkowania ciała. Techniki posługiwania się ciałem. Czas świecki i święty, kulturowa relatywność czasu, czas a historia. Przestrzeń świecka i święta; przestrzeń publiczna, prywatna, intymna. Język naturalny jako najważniejszy kod kultury. Od kultury oralnej do kultury druku. Język a sposób postrzegania rzeczywistości. Mit, rytuał, widowisko. Tradycyjne i współczesne formy widowisk. Antropologia obrazu. Kultura obrazu, kultura audiowizualna, kultura cyfrowa. Osoba. Między indywidualnością a konstruktem społecznym. Wspólnota i stowarzyszenie. Pierwotne i wtórne związki społeczne. Rodzina jako pierwotna grupa społeczna. Kultura tradycyjna. Między przeszłością a aktualnością - umysłowość prelogiczna, mistycyzm, prawo partycypacji, bricollage, rola tradycji i autorytetu. Miasto. Narodziny kultury masowej. Antropologia codzienności. Uczestnik kultury jako badacz.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie antropologiczno-kulturowym

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia procesów kulturowych i edukacyjnych

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu wiedzy o kulturze w celu analizy złożonych problemów kulturowych, społecznych i edukacyjnych

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu narzędzi typowych dla antropologii kultury

Kompetencje społeczne

jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz interesu publicznego w tym osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski w kontekście idei antropologii kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności obserwowania, wyszukiwania i interpretowania zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu narzędzi kluczowych dla antropologii kultury, także w kontekście edukacyjno-wychowawczym

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne. Kultura a natura. Kultura i cywilizacja. Cele i zadania antropologii kultury.

2. Kulturowe uwarunkowania ciała. Techniki posługiwania się ciałem (Mauss, Elias), komunikacyjne praktyki cielesności, rytualne i symboliczne znaczenie ciała, ciało żywe i martwe w kulturze.

3. Czas świecki i święty, kulturowa relatywność czasu, czas a historia.

4. Przestrzeń święta, kosmos i chaos, ciało a orientacja przestrzenna, przestrzeń publiczna, prywatna, intymna.

5. Język naturalny jako najważniejszy kod kultury. Od kultury oralnej do kultury druku. Język a sposób postrzegania rzeczywistości (hipoteza Sapira-Whorfa, teoria aktów mowy, W. Ong, J. Goody).

6. Mit, rytuał, widowisko. Tradycyjne i współczesne formy widowisk. Teatr a nauki społeczne (Goffman, Berne).

6. Antropologia obrazu. Naturalne i kulturowe uwarunkowania percepcji wzrokowej. Władza spojrzenia. Kultura obrazu, kultura audiowizualna, kultura cyfrowa.

7. Osoba. Między indywidualnością a konstruktem społecznym. Ewolucja pojęcia osoby, znaczenia podmiotowości.

8. Wspólnota i stowarzyszenie. Pierwotne i wtórne związki społeczne.

9. Rodzina jako pierwotna grupa społeczna. Formy małżeństwa i ich kulturowe uwarunkowania.

10. Kultura tradycyjna. Między przeszłością a aktualnością - umysłowość prelogiczna, mistycyzm, prawo partycypacji, bricollage, rola tradycji i autorytetu.

11. Miasto. Narodziny kultury masowej.

12. Antropologia codzienności. Uczestnik kultury jako badacz.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Antropologia kultury, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Mencwel, P. Rodak, G. Godlewski, L. Kolankiewicz, Wawszawa, WUW 2005

Antropologia słowa, zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa, WUW 2003

Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa WUW 2005

Lektury uzupełniające:

Aries Philippe. Człowiek i śmierć.

Aries Philipe, Historia dzieciństwa

Elias Norbert. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu.

Huizinga Johan. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury.

Michel Volvelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu

Vigarello Georges. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX w.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 15h

Przygotowanie wystąpienia: 8h

konsultacje: 2h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności obserwowania, wyszukiwania i interpretowania zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu narzędzi kluczowych dla antropologii kultury, także w kontekście edukacyjno-wychowawczym

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne. Kultura a natura. Kultura i cywilizacja. Cele i zadania antropologii kultury.

2. Kulturowe uwarunkowania ciała. Techniki posługiwania się ciałem (Mauss, Elias), komunikacyjne praktyki cielesności, rytualne i symboliczne znaczenie ciała, ciało żywe i martwe w kulturze.

3. Czas świecki i święty, kulturowa relatywność czasu, czas a historia.

4. Przestrzeń święta, kosmos i chaos, ciało a orientacja przestrzenna, przestrzeń publiczna, prywatna, intymna.

5. Język naturalny jako najważniejszy kod kultury. Od kultury oralnej do kultury druku. Język a sposób postrzegania rzeczywistości (hipoteza Sapira-Whorfa, teoria aktów mowy, W. Ong, J. Goody).

6. Mit, rytuał, widowisko. Tradycyjne i współczesne formy widowisk. Teatr a nauki społeczne (Goffman, Berne).

6. Antropologia obrazu. Naturalne i kulturowe uwarunkowania percepcji wzrokowej. Władza spojrzenia. Kultura obrazu, kultura audiowizualna, kultura cyfrowa.

7. Osoba. Między indywidualnością a konstruktem społecznym. Ewolucja pojęcia osoby, znaczenia podmiotowości.

8. Wspólnota i stowarzyszenie. Pierwotne i wtórne związki społeczne.

9. Rodzina jako pierwotna grupa społeczna. Formy małżeństwa i ich kulturowe uwarunkowania.

10. Kultura tradycyjna. Między przeszłością a aktualnością - umysłowość prelogiczna, mistycyzm, prawo partycypacji, bricollage, rola tradycji i autorytetu.

11. Miasto. Narodziny kultury masowej.

12. Antropologia codzienności. Uczestnik kultury jako badacz.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Antropologia kultury, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Mencwel, P. Rodak, G. Godlewski, L. Kolankiewicz, Wawszawa, WUW 2005

Antropologia słowa, zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa, WUW 2003

Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa WUW 2005

Lektury uzupełniające:

Aries Philippe. Człowiek i śmierć.

Aries Philipe, Historia dzieciństwa

Elias Norbert. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu.

Huizinga Johan. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury.

Michel Volvelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu

Vigarello Georges. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX w.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do egzaminu: 15h

Przygotowanie wystąpienia: 8h

konsultacje: 2h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu 2020Z realizowane są w formie zdalnej za pomocą platformy Teams w trybie synchronicznym, w godzinach przewidzianych w planie zajęć na rok 2020/21. Kod dostępu do grupy Wiedza o kulturze w aplikacji Teams został zamieszczony w sekcji Informacje o grupie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.