Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna - edukacja i opieka w perspektywie lokalnej i globalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna - edukacja i opieka w perspektywie lokalnej i globalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Krytyczna analiza raportów dotyczących czynników związanych z oddziaływaniem polityki społecznej: HDI, GEI, GDP, MPI (Human Development Index, Gender Equality Index, Gross Domestic Product, Multidimentional Powerty Index). Zaawansowane modele i doktryny polityki społecznej na świecie. Krytyczna perspektywa kolonizacyjnych oddziaływań polityki społecznej. Prawa człowieka, prawa dziecka w perspektywie społeczno-kulturowej a oddziaływanie polityki społecznej w różnych miejscach na świecie. Priorytety światowej polityki społecznej - zrównoważony rozwój, polityka ekologiczna i polityka demograficzna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną i uszczegółowioną wiedzę o strukturze i funkcjach polityki społecznej, w tym oddziaływaniu systemów edukacji. Zna wybrane systemy polityki społecznej innych krajów.

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w perspektywie polityki społecznej.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz technik w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.