Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ekspresji plastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ekspresji plastycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Charakterystyka rozwoju plastycznego dziecka.

- Polisensoryczne wspieranie rozwoju z wykorzystaniem metod ekspresji plastycznej i jego znaczenie w edukacji i terapii dziecka.

- Cele, treści kształcenia, materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć rozwijających ekspresję plastyczną.

- Metody i ich dobór, łączenie metod, adaptacja metod do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Wykorzystanie metod ekspresji plastycznej podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, włączanie ich w strukturę innych zajęć.

- Planowanie zajęć, formy organizacji zajęć, organizacja przestrzeni zajęć, zaplecze techniczne do zajęć plastycznych.

- Konstruowanie i ewaluowanie pojedynczych zajęć, cyklów zajęć, programów, prezentowanie efektów zajęć plastycznych.

- Diagnostyczny i terapeutyczny aspekt ekspresji plastycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dulewicz, K. Kid’s Art. Program kreatywnej edukacji plastycznej. Wydawca CEBP. (Bliżej Przedszkola).

Dymara, B. (red.). Dziecko w świecie sztuki. Kraków: Impuls.

Heilborn, S., Schafer, H., Weinrebe, H., Weinrebe, K. (2006). Stworzę sobie kolorowy świat. Mieszanie farb, poszukiwanie kształtów. Ćwiczenia praktyczne. Kielce: Jedność.

Kalbarczyk, A. (2005). Zabawy ze sztuką. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Kraków: Impuls.

Karczmarczyk, M. A. (2014). Co znaczą rysunki dziecięce? Gdańsk: ANWI.

Piszczek, M. (2009). Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: Centrum Metodyczne pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Impuls.

Sienkiewicz-Wilowska, A. (2009). Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

Dobrzańska-Piętkowska, S. (2006). Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Drewecka, A. (2014). Dzisiaj narysuję. Rozwój plastyczny dziecka. Gdynia: Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res.

Dziamska, D. (2015). Seria Edukacja przez ruch: Kropki, kreski, owale, wiązki.; Fale, spirale, jodełki, zygzaki.; Od kołysania do pisania. Nowa Era.

Fleck-Bangert, R. (2004). O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Garda-Łukaszewska, J., Szperkowski, T. (1997). Współtworzenie. Zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa: WSiP.

Kalbarczyk, A. (2007). Kolorowe szybki. Czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce. Kraków: Impuls.

Mazepa-Domagała, B. (2009). Dziecięce spotkania ze sztuką. Katowice: „Śląsk”.

Michejda-Kowalska, K. (red.). (1987). Czy kolor różowy może być smutny? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Książki praktyczne z przykładami realizacji prac:

Bunkers, T., Durkin, K., Grimshaw, M., Walker, W. (2012). Zrób to sam. Księga pomysłów. Grupa Wydawnicza Foksal. Wilga.

Buszkowski, I., Michalec, K. (2010). Przedszkolaki robią zwierzaki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Dickins, R. (2007). Moja pierwsza Encyklopedia sztuki. Centrum Edukacji Dziecięcej.

Dickins, R. (2006). Skarbiec Sztuki. Artyści, dzieła, prace plastyczne do samodzielnego wykonania. Centrum Edukacji Dziecięcej.

Berger, U., Spickermann, C. (2014). Kolorowy zawrót głowy. Eksperymenty z farbami. Kielce: Wydawnictwo Jedność dla Dzieci.

Llimos Plomer A. Seria Wydawnictwa Jedność dla dzieci. : Tworzywa sztuczne (2006), Papier (2006), Dary natury (2009), Tektura (2009), Metale (2006), Drewno i korek (2006).

Michalec, K. (2011). Malujemy Palcami. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Michalec, K. (2011). Podnieś z ziemi i zrób. Prace z materiałów znalezionych w lesie na łące lub na plaży.

Michalski, U., Michalski, T. (2012). Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki Plastyczne dla dzieci. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Sztuka nie tylko dla dzieci. (2005). (przekł. B. Kęsek). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Książki z serii Każde dziecko to potrafi.

Książeczki z serii Mały artysta. (2012): Rysowanie, Malowanie, Stemplowanie, Wycinanie. Wydawnictwo Olesiejuk.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna cele, treści kształcenia, materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć opierających się na ekspresji plastycznej.

Rozumie znaczenie polisensorycznego wspierania rozwoju ucznia z wykorzystaniem metod ekspresji plastycznej w edukacji i terapii dziecka z niepełnosprawnością.

Zna podstawy rozwoju plastycznego dziecka, rozumie znaczenie podejmowania działań w tym obszarze rozwoju w kontekście edukacji i rehabilitacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna metody ekspresji plastycznej, ich przeznaczenie, zastosowanie, założenia metodyczne i organizacyjne, wie w jaki sposób zaadaptować je do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności

Potrafi wybierać metody, łączyć je i adaptować do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystywać różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne podczas zajęć.

Potrafi projektować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem metod ekspresji plastycznej, dokonywać ewaluacji zajęć, generować nowe sposoby rozwiązywania problemów podczas zajęć.

Potrafi analizować przebieg zajęć wykorzystujących aktywność plastyczną, potrafi dokonywać oceny zajęć i sytuacji edukacyjnych i terapeutycznych.

Potrafi analizować wytwory i zachowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu rozpoznania ich trudności i znalezienia dla nich odpowiednich rozwiązań metodycznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, prowadzone działania i ich skutki w procesie wpierania rozwoju uczniów podczas zajęć plastycznych.

Jest gotów do podejmowania działań wykazując cechy refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia podejmowanych przez siebie działań w edukacji i rehabilitacji i resocjalizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jest gotów do podejmowania w swojej pracy różnorodnych działań opartych na ekspresji plastycznej, które mogą stanowić inspirację do organizowania działalności innych ludzi na rzecz środowiska społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jest gotów to podjęcia krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz postaw w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oceny wykorzystania kreatywnych metod opartych na ekspresji we własnej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie: praca zaliczeniowa pisemna wysłana na adres mailowy prowadzącego

Informacje o sposobie realizacji przedmiotu w nauczaniu zdalnym oraz wytyczne dotyczące zaliczenia przedmiotu umieszczone są w Informacjach o poszczególnych grupach.

Uwagi:

W ramach zajęć zdalnych następuje modyfikacja metod pracy stosowanych w celu realizacji zajęć. Materiały, literatura, zadania i instrukcje do zadań będą przesyłane drogą mailową. Korekty zadań zostaną przeprowadzone zdalnie z pomocą dostępnych narzędzi multimedialnych. Kontakt za pomocą maila, telefonu, platformy Teams (według możliwości obu stron).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Bożena Foder, Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie: praca zaliczeniowa wysłana na adres mailowy prowadzącego

Informacje o sposobie realizacji przedmiotu w nauczaniu zdalnym oraz wytyczne dotyczące zaliczenia przedmiotu umieszczone są Informacjach o poszczególnych grupach.

Uwagi:

W ramach zajęć zdalnych następuje modyfikacja metod pracy stosowanych w celu realizacji zajęć. Materiały, literatura, zadania i instrukcje do zadań będą przesyłane drogą mailową. Korekty zadań zostaną przeprowadzone zdalnie z pomocą dostępnych narzędzi multimedialnych. Kontakt za pomocą maila, telefonu, platformy Teams (według możliwości obu stron).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.