Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MBJ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych jakościowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Zasady projektowania badań jakościowych w pedagogice specjalnej.

- Przesłanki teoretyczne wyboru strategii analizy danych w metodologii jakościowej.

- Zagadnienia metodologiczne związane z prowadzeniem badań jakościowych, analiza hermeneutyczna, strukturalna i metodologia teorii ugruntowanej.

- Budowa kwestionariusza wywiadu.

- Zasady prowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych.

- Swobodne metody zbierania danych, metody etnograficzne i analiza danych wizualnych.

- Metody analizy narracji.

- Metody analizy danych archiwalnych.

- Przetwarzanie danych jakościowych, kategoryzacja i kodowanie.

- Wnioski z badań.

- Konstruowanie i prezentacja raportów z badań.

- Zalety i wady badań jakościowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie specyfikę badań jakościowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Zna metodologiczne założenia prowadzenia badań jakościowych.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach jakościowych.

Zna założenia analizy danych jakościowych.

Umiejętności

Planuje proces badań jakościowych.

Dobiera odpowiednie metody, techniki i narzędzia do celu badań.

Konstruuje własne narzędzia do realizacji badań jakościowych

Analizuje i interpretuje wyniki badań jakościowych, formułuje wnioski pedagogiczne z badań.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność przestrzegania etyki badań naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)