Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3S-G3D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika 3D
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, moduł: media cyfrowe (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Zastosowanie grafiki 3d w projektowaniu: wprowadzenie, podstawowe pojęcia i definicje; rysowanie obiektów dwu i trójwymiarowych w przestrzeni 3D. Przekształcenia geometryczne. Modele i parametry kamery. Źródła światła. Modele oświetlenia, cieniowanie; materiały i tekstury. Formy i rodzaje renderingu. Projektowanie przestrzeni wirtualnych. Elementy obrazów ruchomych, animacje- prezentacja działania zaprojektowanych obiektów oraz wirtualny spacer po wymodelowanej przestrzeni. Elementy przygotowania do druku 3D. Programy komputerowe do projektowania 3D.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę o środkach wyrazu i możliwościach kreacji przestrzeni wirtualnych

Student posiada wiedzę o technologicznych zagadnieniach dotyczących projektowania grafiki 3d i jej cyfrowej edycji w programach komputerowych

Zna tendencje rozwojowe z zakresu grafiki 3d oraz widzi zależności pomiędzy fotografią i innymi dyscyplinami

Zna uwarunkowania i skutki praktyki projektowania w przestrzeni wirtualnej w kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

Student posiada podstawową wiedzę o sposobach eksponowania multimediów

Umiejętności

Student świadomie posługuje się poznanymi komputerowymi technikami projektowania przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

Potrafi podejmować samodzielne artystyczne działania projektowe

W projektowaniu własnych prac artystycznych, podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę z innych dyscyplin

Potrafi dokonać analizy własnej pracy fotograficznej pod względem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik komputerowych

Potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac własnych oraz innych twórców w przestrzeni wystawienniczej i publicznej

Planuje i organizuje w ramach praktyki projektowej swoją pracę indywidualną lub współpracując z innymi w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Student jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu

Student cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny artystycznej.

Student świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej.

Student jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.