Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 1 (zajęcia w semestrze zimowym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-WF1 Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 1 (zajęcia w semestrze zimowym)
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W05

- zna prawidłowości: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci i ma świadomoś, w jakim zakresie muszą być one rozwijane

PE1_W23

- zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- potrafi porozumiewać się z rodzicami w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci

PE1_U09

- potrafi organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K11

- docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną

---------------------------------------------

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie kultury fizycznej.

Zna podstawową terminologię używaną w zakresi eprowadzonej dyscypliny sportowej.

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego apsekt zdrowotny.

Umiejętności

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie.

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego.

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące.

Ma umiejętność korzystania z testó i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej.

Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu.

Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wiedza

PC1_KK_W06

Ma wiedzę w zakresie kultury fizycznej

PC1_KK_W06 Zna podstawową terminologię używaną w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej

PC1_KK_W06

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny

Umiejętności

PC1_KK_U09

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie

PC1_KK_U03 Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego

PC1_KK_U03

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące

PC1_KK_U07

Ma umiejętność korzystania z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K06

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej

PC1_KK_K06

Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu

PC1_KK_K06

Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Knittel
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.