Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seksuologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-SSA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seksuologia sądowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Fakultatywne dla V r. PY (PKL)
Fakultatywne dla V r. ZM-PY-1 (PKL)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę dotyczącą: etiologii zachowań seksualnych niezgodnych z prawem; charakterystyki sprawców przestępstw seksualnych, strategii i programów leczenia; zagadnień prawnych w klinice seksuologii sądowej. Zdobędą także wiedzę na temat wyzwań, dylematów przed jakimi staje współczesna seksuologia sądowa. Zdobędą umiejętność stosowania wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osoby z problemami seksualnymi,

a także zdobędą podstawową wiedzę na temat metod leczenia sprawców przestępstw seksualnych.

Literatura:

1. Bancroft J.: Seksualność człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

2. Beisert M.: Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar, 2004.

3. Drosdzol A., Kamiński R., Kowalczyk R. i in.: Wybrane zagadnienia seksuologii sądowej [w] Skrzypulec V. [red.] Wstęp do seksuologii. Wydawnictwo Kwieciński, Katowice 2005.

4. Filar, M., Przestępstwa seksualne w nowym Kodeksie karnym, [w]: M. Filar, Nowa Kodyfikacja Karna. Krótkie Komentarze, Warszawa, 1997.

5. Godlewski J.: Typologia zgwałceń. Psychiatria Polska. 1987, 21(4), 296-301.

6. Gardocki, L., Prawo karne. Warszawa: CH Beck 2011.

7. Lew-Starowicz Z. Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL, 2002

8. Marek, A., Prawo karne. Warszawa: CH Beck 2011.

9. Pospiszyl K. Przestępstwa seksualne. Warszawa: PWN, 2005.

10. Warylewski, J., Przestepstwa seksualne. Gdańsk: Wyd. UG 2001a.

11. Warylewski, J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: CH Beck 2001b.

12. Marzec – Holka K. Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie opinii w oparciu o dostarczone materiały, a także opanowanie prezentowanej podczas zajęć wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.