Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PUZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych.

Opisuje powstawanie konkretnych zaburzeń psychicznych w języku najważniejszych teorii psychologicznych: psychoanalitycznej, humanistycznej, poznawczej, systemowej.

Potrafi scharakteryzować sytuacje psychologiczną i społeczną rodzin osób chorych psychicznie.

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać konsekwencje choroby psychicznej dla osoby z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny.

Kompetencje społeczne

Jest gotowy do podejmowania działań na rzecz zmiany postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi - przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w aplikacji Forms

Pełny opis:

I Opis poruszanych zagadnień:

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• integracja czynników biologicznych i psychospołecznych w powstawaniu chorób psychicznych

• systemowych wyjaśniających powstanie zaburzeń w kontekście systemów rodzinnych

• psychodynamicznych ( na przykładzie teorii Stierlina)

• humanistycznych (Rogers, Pers) -

•.poznawczo-behawioralnych (Ellis, Beck, Abramson, Clark)

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem

• utrata poczucia własnej wartości

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją

• dyskryminacja zawodowa i społeczna

• problematyka piętna i stygmatyzacji

4. Konsekwencje choroby przewlekłej ( schizofrenia, ChAD, choroby neurodegeneracyjne) dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby, psychologiczne reakcje rodziny na chorobę psychiczną i neurodegeneracyjną, konsekwencje opieki nad przewlekle chorą osobą

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ chorób przewlekłych na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

II Tematy wykładów realizowanych od momentu zawieszania zajęć:

Trzy wykłady zrealizowane za pośrednictwem poczty:

1. Humanistyczne koncepcje powstawania zaburzeń psychicznych - 17.03 - 2 wykłady ( na 17.00 i 24.04) - w formie slajdóww Power Point (PDF) z rozszerzonymi treściami oraz ćwiczeniami zostały wysłane na maila grupy klinicznej ( Prezentacja z wykładu dostępna także w aplikacji Teams w zakładce Pliki)

2. Wprowadzenie do teorii poznawczych 31.03 - wysłano wykład w formie slajdóww Power Point (PDF) z z rozszerzonymi treściami oraz ćwiczeniami prze usosmail( Prezentacja z wykładu dostępna także w aplikacji Teams w zakładce Pliki)

UWAGA od 07.04 wykłady realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów - wtorek 9.50 -11.20 platforma Teams

3. Teorie poznawcze zaburzeń depresyjnych , lękowych i osobowości - 07.04 wykład wygłoszony w aplikacji Teams, materiały do wykładu wysłane przez usosmail ( Prezentacja z wykładu dostępna także w aplikacji Teams w zakładce Pliki)

4. Teorie neuropsychologiczne zaburzeń psychicznych - 21.04 wykład wygłoszony w aplikacji Teams ( Prezentacja z wykładu dostępna także w aplikacji Teams w zakładce Pliki)

5. Zaburzeni poznawcze a funkcjonowanie psychospołeczne osób chorujących psychicznie-28.04 j.w. (literatura w zakładce Pliki materiały z zajęć platforma Teams)

6. Kryzys psychiczny/psychotyczny - 05.05.j.w

7. Konsekwencje kryzysu psychotycznego-12.05 jw

8. Rodzina na przebieg chorób psychicznych - 19.05 jw

9. Brzemię rodziny -choroby psychiczne i neurodegeneracyjne- 26.05 jw

10. Piętno i stygmatyzacja zaburzeń psychicznych -02.06.jw

11. Przeciwdziałanie stygmatyzacji - od grup samopomocowych po psychoedukację- 09.06 jw

Literatura:

Literatura do wykładów w aktualnej sytuacji:

Literatura do wykładu z humanistycznych teorii zaburzeń psychicznych (wysłanych) linki do artykułów

https://www.researchgate.net/publication/264156566

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1036-teoria-i-praktyka-terapii-gestalt-czesc-i-elementarne-wprowadzenie.html

Literatura do wykłady z teorii poznawcze część 1 i 2

https://www.academia.edu/9108312/Psychoterapia_poznawczo-behawioralna_praktyka_oparta_na_badaniach_empirycznych

Literatura do wykładów z zaburzeń poznawczych (4 i 5) - z książki Hintze, B. (2017). Funkcjonowania poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Rozdziały od 1 do 4 - zamieszczone w PDF w zakładce Pliki materiały w platformie Teams

Literatura do wykładów z Kryzys psychiczny/psychotyczne i konsekwencje kryzysu

Hintze, B., Ejsmont, A. (2017). Metody terapeutyczne pomocne w procesie zdrowienia osób chorujących na schizofrenię. Perspektywa profesjonalisty i eksperta przez doświadczenie. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 303–319). Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa dostępny na stronie Wydawnictwa APS

http://www.aps.edu.pl/media/2255595/czabala-druk-ok.pdf

Do tematu Brzemienia rodziny artykuł Borowiecka- Kluza i inni (2013). brzemię rodzin chorych z zaburzeniami afektywnymi. Psychiatria Polska, 47,4, 635-647.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2013/635BorowieckaKluza_PsychiatrPol2013_47_4.pdf

Do tematów o piętnie i stygmatyzacji artykuły Jackowska E.(2009) Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska; 43(6), 655–670.

Markiewicz, O., Hintze, B. (2016). Piętno a wsparcie społeczne – podobieństwa i różnice w grupach kobiet chorujących przewlekle. Postępy Psychiatrii i Neurologii,25,3,147-158

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1230281316300356

Obowiązkowa

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H ( red)(2016). Psychologia kliniczna.część II Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej oraz część IV Psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, rozdziały 14, 15, 16, 17. Wydawnictwo PWN.

2. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Hintze, B., Ejsmont, A. (2017). Metody terapeutyczne pomocne w procesie zdrowienia osób chorujących na schizofrenię. Perspektywa profesjonalisty i eksperta przez doświadczenie. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 303–319). Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Uzupełniająca:

1.Hintze, B. (2017). Funkcjonowania poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Akademia Pedagogiki Specjalnej.

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii (2015). Uniwersytet Jagielloński, Kraków

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

7. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Na czas edukacji on-line prowadzenie wykładów za pomocą platformy on-line oraz udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point ( od 17.03 do 31.03 z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania)

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, 25 pytań, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi - przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w aplikacji Forms

Pełny opis:

Wykłady są realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów platforma Teams. 10.05, 16.05, 17.05, 27.06 i 28.06

Spotkanie egzaminacyjne 05.07 godz. 9.45 w aplikacji Teams, test w aplikacji Forms 10.00-10.30.

Opis zagadnień

1.Teorie psychologiczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych (od zaburzeń osobowości po choroby psychiczne) z punktu widzenia teorii:

• systemowych wyjaśniających powstanie zaburzeń w kontekście systemów rodzinnych

• psychodynamicznych ( na przykładzie teorii Stierlina)

• humanistycznych (Rogers, Pers)

•.poznawczo-behawioralnych (Ellis, Beck, Abramson, Clark)

• integracja czynników biologicznych i psychospołecznych w powstawaniu chorób psychicznych

2.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

- charakterystyka zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD

- deficyty poznawcze jako cecha podatności do zachorowania na schizofrenię i ChAD

- zaburzenia poznawcze - konsekwencje dla osiągnięcia normy rozwojowej

- związek deficytów poznawczych z funkcjonowaniem psychospołecznym

- sposoby leczenia- treningi funkcji poznawczych

3.Doświadczenia związane z kryzysem psychicznym

• subiektywne doświadczanie kryzysu psychicznego

• utrata poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem

• utrata poczucia własnej wartości

• lęk przed odrzuceniem i stygmatyzacją

• dyskryminacja zawodowa i społeczna

• problematyka piętna i stygmatyzacji

4. Konsekwencje choroby przewlekłej ( schizofrenia, ChAD, choroby neurodegeneracyjne) dla rodziny i najbliższego otoczenia:

• sytuacja osoby chorej jako złożona sytuacja trudna i źródło stresu dla rodziny

• obraz choroby, psychologiczne reakcje rodziny na chorobę psychiczną i neurodegeneracyjną, konsekwencje opieki nad przewlekle chorą osobą

• wpływ rodziny na przebieg chorób psychicznych

• wpływ chorób przewlekłych na relacje rodzinne

5. Wybrane metody terapeutyczne wspierające pacjenta i jego rodzinę w procesie zdrowienia.

- psychoedukacja

- grupy wsparcia

- turnusy rehabilitacyjne

Literatura:

Literatura w aktualnej sytuacji: linki do artykułów

1 wykładu https://www.researchgate.net/publication/309615209_Cierpka_A_2003_Systemowe_rozumienie_funkcjonowania_rodziny_W_Jurkowski_red_Z_zagadnien_wspolczesnej_psychologii_wychowawczej_107-129

do 2 wykładu z humanistycznych teorii zaburzeń psychicznych

https://www.researchgate.net/publication/264156566

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1036-teoria-i-praktyka-terapii-gestalt-czesc-i-elementarne-wprowadzenie.html

do 3 wykładu z teorii poznawczych

https://www.academia.edu/9108312/Psychoterapia_poznawczo-behawioralna_praktyka_oparta_na_badaniach_empirycznych

do wykładu 4 z książki Hintze, B. (2017). Funkcjonowania poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Rozdziały od 1 do 4 - zamieszczone w PDF w zakładce Pliki w platformie Teams

Do wykładu 5 Hintze, B., Ejsmont, A. (2017). Metody terapeutyczne pomocne w procesie zdrowienia osób chorujących na schizofrenię. Perspektywa profesjonalisty i eksperta przez doświadczenie. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 303–319). Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa dostępny na stronie Wydawnictwa APS

http://www.aps.edu.pl/media/2255595/czabala-druk-ok.pdf artykuł Borowiecka- Kluza i inni (2013). brzemię rodzin chorych z zaburzeniami afektywnymi. Psychiatria Polska, 47,4, 635-647.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2013

Obowiązkowa

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H ( red)(2016). Psychologia kliniczna.część II Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej oraz część IV Psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, rozdziały 14, 15, 16, 17. Wydawnictwo PWN.

2. Roszczyńska-Michta, Janczewska M., Waszkiewicz J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Rozdział 2, 5, 6, 10, 11( w każdym pierwsze trzy punkty rozdziału). Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

5. Borkowska A. (red) (2012) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6.Hintze, B., Ejsmont, A. (2017). Metody terapeutyczne pomocne w procesie zdrowienia osób chorujących na schizofrenię. Perspektywa profesjonalisty i eksperta przez doświadczenie. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 303–319). Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Uzupełniająca:

1.Hintze, B. (2017). Funkcjonowania poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Akademia Pedagogiki Specjalnej.

2.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

3.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

4.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

5. Zadęcki J. „Ja” we wczesnej schizofrenii (2015). Uniwersytet Jagielloński, Kraków

6. Millon T, Roger D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia. Rozdziały od 4 - 13

7. Alanen Y.O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Na czas edukacji on-line prowadzenie wykładów za pomocą platformy on-line oraz udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point (platforma Teams zakładka Pliki)

Godziny kontaktowe wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

Przygotowanie się do egzaminu 75

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.