Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

uczestnik kursu zna terminologię używaną w psychologii wpływu społecznego oraz jej zastosowanie w działaniach innowacyjnych o charakterze prospołecznym

uczestnik kursu po jego ukończeniu ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej

uczestnik kursu pozna teoretyczne podstawy działań innowatorów społecznych

Umiejętności

uczestnik kursu nabędzie umiejętności wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych

uczestnik kursu posiądzie umiejętności konstruowania pisemnych projektów rozwiązań palących problemów społecznych

Kompetencje społeczne

uczestnik podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz trwałej zmiany społecznej

uczestnik ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

analiza i ocena zadań

kolokwium końcowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena z przedmiotu na podstawie pracy indywidualnej każdego studenta. Prowadzący ocenia prezentacje przesłaną na skrzynkę mailową – zakres merytoryczny, formę, sposób opracowania materiałów a także terminowość wykonania zadania.

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów

1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

2. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

3. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie

4. Habitat for Humanity

5. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

6.Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

7. Fundacja „Nasz Dom"

8. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

9. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

10. Stowarzyszenie Emaus w Lublinie

11. Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”

12. Bank Drugiej Ręki

13. EKO „Szkoła Życia”

14. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Sokołowo

15. Wspólnota Chleb Życia

16. Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno"

17. Grudziądzkie Centrum CARITAS

18. Ośrodek Wspierania Rodziny Caritas w Korytowie

19. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo

20. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

21. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek dla Ludzi i Środowiska CIS

22. Fundacja „Sławek"

23. Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie"

Źródło: Na podstawie Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

Termin realizacji 7.04.2020.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

Prezentacja do zajęć, materiały do prac wykonywanych przez studentów oraz literatura do przedmiotu zostały wysłane drogą elektroniczną. Na czas edukacji on-line, kontakt ze studentami odbywa się za pośrednictwem poczty APS (kontakt dotyczący wykonywania zadań przez studentów)

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena z przedmiotu na podstawie pracy indywidualnej każdego studenta. Prowadzący ocenia prezentacje przesłaną na skrzynkę mailową – zakres merytoryczny, formę, sposób opracowania materiałów a także terminowość wykonania zadania.

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów

1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

2. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

3. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie

4. Habitat for Humanity

5. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

6.Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

7. Fundacja „Nasz Dom"

8. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

9. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

10. Stowarzyszenie Emaus w Lublinie

11. Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”

12. Bank Drugiej Ręki

13. EKO „Szkoła Życia”

14. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Sokołowo

15. Wspólnota Chleb Życia

16. Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno"

17. Grudziądzkie Centrum CARITAS

18. Ośrodek Wspierania Rodziny Caritas w Korytowie

19. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo

20. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

21. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek dla Ludzi i Środowiska CIS

22. Fundacja „Sławek"

23. Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie"

Źródło: Na podstawie Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

Termin realizacji 7.04.2020.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

Prezentacja do zajęć, materiały do prac wykonywanych przez studentów oraz literatura do przedmiotu zostały wysłane drogą elektroniczną. Na czas edukacji on-line, kontakt ze studentami odbywa się za pośrednictwem poczty APS (kontakt dotyczący wykonywania zadań przez studentów)

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.