Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prospołeczność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prospołeczność
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna definicje prospołeczności, altruizmu, zachowań pomocnych.

Wie, w jaki sposób przebiega rozwój zachowań prospołecznych.

Zna mechanizmy i procesy emocjonalne zaangażowane w aktywność prospołeczną.

Jest w stanie opisać czynniki indywidualne i kulturowe kształtujące zachowania prospołeczne.

Potrafi wymienić i scharakteryzować motywacje prospołeczne

Zna metody pomiaru zachowań prospołecznych.

Umiejętności

Umie zanalizować tekst naukowy, artykuł, raport z badań w języku polskim i angielskim.

Kompetencje społeczne

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Jak można wzmacniać więzi społeczne? Jak rozwijać prospołeczne zachowania? Kurs ten omawia współczesne podejście do zjawiska zachowań prospołecznych. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze podejścia z dziedziny psychologii rozwojowej i społecznej dotyczące zachowań i motywacji prospołecznych. Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w tematykę zachowań prospołecznych. W trakcie pierwszych wykładów studenci nauczą się identyfikować różne formy zachowań prospołecznych, a w kolejnych poszerzą swoją wiedzę na temat różnych perspektyw wyjaśniających te zachowania. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także w jaki sposób mierzyć zachowania prospołeczne. Omówione zostaną także sytuacyjne, emocjonalne i osobowościowe czynniki, które hamują lub wzmacniają prawdopodobieństwo wystąpienia tychże zachowań. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane nie tylko z zachowaniem ale i z procesami motywacyjnymi leżącymi u podstaw prospołeczności oraz moralnością.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć – definicje i zagadnienia

Formy zachowań prospołecznych

Różnice indywidualne w pomaganiu

Perspektywa kulturowa

Pomiar zachowań prospołecznych

Procesy emocjonalne i mechanizmy poznawcze zaangażowane w powstawanie zachowań prospołecznych

Teorie wyjaśniające powstawanie zachowań prospołecznych, m.in. teoria pobudzenia – bilansu, model decyzyjny, teoria norm, modele ewolucyjne

Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania prospołeczności

Motywacje i orientacje prospołeczne

Rozwój zachowań prospołecznych

Moralność

Literatura:

Bierhoff, H.W. (2002). Prosocial behavior. Hove: Psychology Press.

Clark, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP

Hoffman M. (1990). Empatia a aktywność prospołeczna [w;] J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania (s. 77 – 97). Wrocław: Ossolineum.

Karyłowski, J. (1978). O dwóch typach mechanizmów regulacji czynności prospołecznych. Zaangażowanie osobiste vs. pozaosobiste, W: J. Reykowski (Red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne (ss. 59-91). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wrocław: Ossolineum

Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.

Szuster, A. (2002). Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Shaloma Schwarza) W: M. Lewicka J. Grzelak (Red.), Jednostka i społeczeństwo (ss. 199 – 215).Gdańsk: GWP

Szuster, A. (2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu Warszawa: Wydawnictwo Instytutu PAN

DeWall, F. (2006). Primates and philosophers. How morality evolved. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Eisenberg, N i Mussen, P.H. (1997). The roots of prosocial behavior in children. Cambridge: Cambridge University Press.

Fletchenhauer, D., Flache, A., Buunk, B. i Lindenberg, S. (2006). Solidarity and prosocial behavior. An integration of sociological and psychological perspectives. NY: Springer.

Uwagi:

Zajęcia od 12.03 prowadzone są w formie zdalnej - wkłady 4 i 5 zmiaeszczono na GoogleClasroom - kod: 3q527oa wraz z komentarzem i slajdami oraz materiałami dodatkowymi (filmami). Wykład 6 i kolejne realizowane są przez aplikację zoom w formie webinary ale slajdy do wykładów będą nadal publikowane na googleclassroom.

Od 26.04 zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w czwartki o godzinie 9.50 z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Prowadzący grup: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Jak można wzmacniać więzi społeczne? Jak rozwijać prospołeczne zachowania? Kurs ten omawia współczesne podejście do zjawiska zachowań prospołecznych. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze podejścia z dziedziny psychologii rozwojowej i społecznej dotyczące zachowań i motywacji prospołecznych. Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w tematykę zachowań prospołecznych. W trakcie pierwszych wykładów studenci nauczą się identyfikować różne formy zachowań prospołecznych, a w kolejnych poszerzą swoją wiedzę na temat różnych perspektyw wyjaśniających te zachowania. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także w jaki sposób mierzyć zachowania prospołeczne. Omówione zostaną także sytuacyjne, emocjonalne i osobowościowe czynniki, które hamują lub wzmacniają prawdopodobieństwo wystąpienia tychże zachowań. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane nie tylko z zachowaniem ale i z procesami motywacyjnymi leżącymi u podstaw prospołeczności oraz planowaniem i realizacją inicjatyw prospołecznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wprowadzenie do zajęć – definicje i zagadnienia

Formy zachowań prospołecznych

Różnice indywidualne w pomaganiu

Perspektywa kulturowa

Pomiar zachowań prospołecznych

Procesy emocjonalne i mechanizmy poznawcze zaangażowane w powstawanie zachowań prospołecznych

Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania prospołeczności

Motywacje i orientacje prospołeczne

Rozwój zachowań prospołecznych

Planowanie i realizacja działań prospołecznych

Literatura:

Bierhoff, H.W. (2002). Prosocial behavior. Hove: Psychology Press.

Clark, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP

Hoffman M. (1990). Empatia a aktywność prospołeczna [w;] J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania (s. 77 – 97). Wrocław: Ossolineum.

Karyłowski, J. (1978). O dwóch typach mechanizmów regulacji czynności prospołecznych. Zaangażowanie osobiste vs. pozaosobiste, W: J. Reykowski (Red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne (ss. 59-91). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wrocław: Ossolineum

Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.

Szuster, A. (2002). Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Shaloma Schwarza) W: M. Lewicka J. Grzelak (Red.), Jednostka i społeczeństwo (ss. 199 – 215).Gdańsk: GWP

Szuster, A. (2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu Warszawa: Wydawnictwo Instytutu PAN

DeWall, F. (2006). Primates and philosophers. How morality evolved. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Eisenberg, N i Mussen, P.H. (1997). The roots of prosocial behavior in children. Cambridge: Cambridge University Press.

Fletchenhauer, D., Flache, A., Buunk, B. i Lindenberg, S. (2006). Solidarity and prosocial behavior. An integration of sociological and psychological perspectives. NY: Springer.

Uwagi:

Zajęcia od 12.03 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów, z wykorzystaniem platformy MS Teams i Zoom oraz poprzez zadania zlecane studentom zdalnie z wykorzystaniem Google Docs i poczty elektronicznej. Harmonogram i materiały do zajęć przesłane drogą mailową.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.