Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patofizjologia chorób somatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PCS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia chorób somatycznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi wskazać i omówić podstawowe mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie na przykładzie układów: krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Potrafi zdefiniować, podając konkretne przykłady, różnicę pomiędzy objawem chorobowym a chorobą.

Na przykładzie wybranych chorób potrafi wyjaśnić patomechanizm zmian ogólnoustrojowych (np. niewydolności krążenia, oddechowej czy wątroby) prowadzących do wystąpienie określonych objawów somatycznych.

Potrafi wyjaśnić, podając przykłady, dlaczego taki sam objaw kliniczny może występować w chorobach somatycznych o różnej etiologii i umiejscowieniu narządowym.

Umiejętności

Potrafi wymienić i zinterpretować objawy świadczące o niewydolności krążenia w wyniku zawału mięśnia sercowego

Potrafi wymienić funkcje jakie pełni wątroba oraz objawy świadczące o jej uszkodzeniu :ostrym i przewlekłym

Potrafi wymienić czynniki, przyzwyczajenia i nałogi prowadzące do ostrych i/lub przewlekłych chorób układu oddechowego, wyjaśniając zasadniczy mechanizm zmian chorobowych.

Potrafi zdefiniować co to jest wstrząs, wymienić kategorie przyczyn oraz objawy

Kompetencje społeczne

Posiada ogólną wiedzę, należną osobie z wyższym wykształceniem ,o istocie patologii najczęściej spotykanych chorób somatycznych

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi pisemnej

Weryfikacja w życiu zawodowym i społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań zamkniętych, próg zaliczenia 50% + 1 punkt.

Przewidywana punktacja i oceny:

0 -10: 2

11 - 12: 3

13 - 14: 3,5

15 - 16: 4

17 - 18: 4,5

19 - 20: 5

*zastrzega się prawo do możliwej zmiany trybu zaliczenia w sytuacji zwiększonego zagrożenia COVID-19 (zmiana trybu egzaminu na zdalny przy pomocy np. aplikacji MS Forms)

Pełny opis:

1. Określenie zakresu przedmiotu, zarys tematyki, omówienie źródeł informacji i wiedzy o przedmiocie. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby.

2. Homeostaza i mechanizmy ją regulujące. Termoregulacja. Pojęcie adaptacji.

3. Mechanizmy obrony organizmu przed zakażeniem. Reakcja zapalna. Gorączka.

4. Patofizjologia przewodu pokarmowego i wątroby.

5. Patofizjologia układu oddechowego.

6 i 7. Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs: jego przyczyny i patogeneza.

8. Badania eksperymentalne na modelach zwierzęcych. Badania eksperymentalne i kliniczne wykonywane u ludzi. Problemy etyczne wynikające z badań przeprowadzanych u ludzi i zwierząt.

Literatura:

1. Patofizjologia człowieka (2015) A.M. Badowska-Kozakiewicz (red.), PZWL Warszawa

Uwagi:

Z uwagi na zagrożenie COVID-19, zajęcia będą przeprowadzane zdalnie, przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bf992bb2db5430382fb385190375b85%40thread.tacv2/conversations?groupId=abc0f631-0c06-4920-a3a2-2dc12e15fa52&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

stosowane metody kształcenia: wykład

Liczba godzin:

kontaktowych: 15 (wykłady) + 2 (konsultacje przed egzaminem)

potrzebne do przygotowania się do zajęć: 15

potrzebnych do przygotowania się do egzaminu: 45

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 77

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań zamkniętych, próg zaliczenia 50% + 1 punkt.

Przewidywana punktacja i oceny:

0 -10: 2

11 - 12: 3

13 - 14: 3,5

15 - 16: 4

17 - 18: 4,5

19 - 20: 5

*zastrzega się prawo do możliwej zmiany trybu zaliczenia w sytuacji zwiększonego zagrożenia COVID-19 (zmiana trybu egzaminu na zdalny przy pomocy np. aplikacji MS Forms)

Pełny opis:

Plan wykładów

1. Określenie zakresu przedmiotu, zarys tematyki, omówienie źródeł informacji i wiedzy o przedmiocie. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Homeostaza i mechanizmy ją regulujące.

2. Termoregulacja. Pojęcie adaptacji. Mechanizmy obrony organizmu przed zakażeniem. Reakcja zapalna. Gorączka. Badania eksperymentalne na modelach zwierzęcych. Badania eksperymentalne i kliniczne wykonywane u ludzi. Problemy etyczne wynikające z badań przeprowadzanych u ludzi i zwierzą

3. Patofizjologia przewodu pokarmowego i wątroby.

4-5. Patofizjologia układu oddechowego. Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs: jego przyczyny i patogeneza.

Literatura:

1. Patofizjologia człowieka (2015) A.M. Badowska-Kozakiewicz (red.), PZWL Warszawa

Uwagi:

gr.wykładowa IV ZM/PY-PKL

Z uwagi na zagrożenie COVID-19, zajęcia będą przeprowadzane zdalnie, przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a022a5bffaa0549b4a4973c279f393083%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6bc6fd7-82ce-41b9-b033-e675d0033378&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

stosowane metody kształcenia: wykład

Liczba godzin:

kontaktowych: 15 (wykłady) + 2 (konsultacje przed egzaminem)

potrzebne do przygotowania się do zajęć: 15

potrzebnych do przygotowania się do egzaminu: 45

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 77

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań zamkniętych, próg zaliczenia 50% + 1 punkt.

Przewidywana punktacja i oceny:

0 -10: 2

11 - 12: 3

13 - 14: 3,5

15 - 16: 4

17 - 18: 4,5

19 - 20: 5

Pełny opis:

Plan wykładów

1. Określenie zakresu przedmiotu, zarys tematyki, omówienie źródeł informacji i wiedzy o przedmiocie. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby.

2. Homeostaza i mechanizmy ją regulujące. Termoregulacja. Pojęcie adaptacji.

3. Mechanizmy obrony organizmu przed zakażeniem.

4 i 5. Patofizjologia przewodu pokarmowego i wątroby.

6 i 7. Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs: jego przyczyny i patogeneza.

8. Patofizjologia układu oddechowego.

Literatura:

1. Patofizjologia człowieka (2015) A.M. Badowska-Kozakiewicz (red.), PZWL Warszawa

Uwagi:

gr.wykładowa IV ZM/PY-PKL

*zastrzega się prawo do możliwej zmiany trybu prowadzenia zajęć i przeprowadzenia zaliczenia w sytuacji zwiększonego zagrożenia COVID-19 (zmiana trybu na zdalny przy pomocy aplikacji MS Teams - wykłady i MS Forms - egzamin)

Nazwa zespołu w MS Teams: ST_2021_Patofizjologia chorób somatycznych

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_wcgeoak7clAhXqm3_uY0BQ-PF6rt4kBdZ2CYhCXScA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1fbb6db2-267d-4d33-81c2-43a3e61d6e63&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład – prezentacja multimedialna przygotowana przez wykładowcę

Liczba godzin:

kontaktowych: 15 (wykłady) + 1 (konsultacje przed egzaminem)

potrzebne do przygotowania się do zajęć: 15

potrzebnych do przygotowania się do egzaminu: 45

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 76

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań zamkniętych, próg zaliczenia 50% + 1 punkt.

Przewidywana punktacja i oceny:

0 -10: 2

11 - 12: 3

13 - 14: 3,5

15 - 16: 4

17 - 18: 4,5

19 - 20: 5

Pełny opis:

Plan wykładów

1. Określenie zakresu przedmiotu, zarys tematyki, omówienie źródeł informacji i wiedzy o przedmiocie. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby.

2. Homeostaza i mechanizmy ją regulujące. Termoregulacja. Pojęcie adaptacji. Mechanizmy obrony organizmu przed zakażeniem. Reakcja zapalna. Gorączka. Badania eksperymentalne na modelach zwierzęcych.

3. Patofizjologia przewodu pokarmowego i wątroby.

4-5. Patofizjologia układu oddechowego. Patofizjologia układu krążenia. Wstrząs: jego przyczyny i patogeneza.

Literatura:

1. Patofizjologia człowieka (2015) A.M. Badowska-Kozakiewicz (red.), PZWL Warszawa

Uwagi:

gr.wykładowa IV ZM/PY-PKL

*zastrzega się prawo do możliwej zmiany trybu prowadzenia zajęć i przeprowadzenia zaliczenia w sytuacji zwiększonego zagrożenia COVID-19 (zmiana trybu na zdalny przy pomocy aplikacji MS Teams - wykłady i MS Forms - egzamin)

Nazwa zespołu w MS Teams: NS_2021_Patofizjologia chorób somatycznych

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKFL6DMuwoAYEQL93uFQDbqYXIzXWfmYQzwlhTAut2DQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=673af99c-b81f-4e88-861a-65a15874ba18&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład – prezentacja multimedialna przygotowana przez wykładowcę

Liczba godzin:

kontaktowych: 15 (wykłady) + 1 (konsultacje przed egzaminem)

potrzebne do przygotowania się do zajęć: 15

potrzebnych do przygotowania się do egzaminu: 45

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 76

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.