Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy społeczne i sprawiedliwość społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-DSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy społeczne i sprawiedliwość społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, czym jest współzależność społeczna, sprawiedliwość społeczna i jaka jest relacja między jednym a drugim. Rozumie różnice między rodzajami współzależności.

Potrafi opisać rzeczywiste dylematy społeczne w języku teorii decyzji.

Zna czynniki warunkujące rozwiązania wewnątrz sytuacji dylematu i lokomocję społeczną.

Rozumie różnice pomiędzy różnymi rodzajami (dystrybutywnej, naprawczej i proceduralnej) i różnymi definicjami kryteriów różnicujących sprawiedliwość społeczną.

Umiejętności

Zwiększona wrażliwość na sytuacyjne i interpersonalne uwarunkowania konfliktu interesów.

Zwiększona wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną, jej źródła i możliwe interwencje.

Kompetencje społeczne

Umiejętność „pierwszej pomocy” w rozwiązywaniu konfliktów interesów i redukcji niesprawiedliwości społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Treście programowe:

Współzależność społeczna, konflikt społeczny i dylemat społeczny. Definicja, rodzaje i przykłady

Zasada równowagi Johna Nasha a teoria konkurencji Adama Smitha. Prospołeczne konsekwencje teorii Nasha.

Teoria gier jako podstawa rozwiązywania dylematów społecznych. Rywalizować czy kooperować? Dylemat więźnia. Dylemat kurcząt (Gra w cykora)

Wieloetapowe podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności. Symulacja konfliktu na zajęciach. Analiza. Sformułowanie wytycznych.

Jak ludzie podejmują decyzje w warunkach ryzyka? Teoria perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego

Jak rozwiązywać długotrwałe konflikty społeczne na podstawie teorii gier powtarzanych Roberta Aumanna

Orientacje społeczne. Df. Typy. Rozwój jednostki a orientacje. Funkcja

Teoria współzależności społecznej

Kontrola społeczna. Typy. Alokacja kontroli w sytuacji konfliktu interesów. Preferencje kontroli. Konceptualizacja preferencji kontroli

Cwaniactwo społeczne. Wrażliwość na naruszanie dobra publicznego

Literatura:

Strelau, J. i Doliński, D. (red.)(2002). Psychologia podręcznik akademicki. T. 2. (rozdział: Psychologia społeczna)

Grzelak, J (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego.

Grzelak, J. (1978). Konflikt interesów : analiza psychologiczna. Warszawa : PWN.

Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo (rozdział: Psychologia społeczna; Zachowania społeczne; Wpływ społeczny; Zachowania prospołeczne). Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Kozielecki, J. (1970). Konflikt, teoria gier i psychologia. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Pierwszy zdalny wykład dotyczy dylematu kurcząt. Zapoznajcie się z materiałem do zajęć (prezentacja; ONE DRIVE) oraz z poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=0bFs6ZiynSU&t=325s

http://www.magiel.waw.pl/2013/05/aktualnosci/polityka-i-gospodarka/nuklearny-dylemat-kurczakow/

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1764568,1,donald-trump-gra-z-chinami-w-cykora.read

Kolejny wykład (2 zdalny) to teoria perspektywy: znowu materiał do zajęć + Wywiad z Kahnemanem.

Następnie w planie jest tematyka konfliktów długofalowych (3 wykład zdalny): materiał do zajęć + wywiad z Aumannem + artykuł Ostasiewicz "Racjonalność, konflikty i teoria gier w życiu i pracy Aumanna".

LINK do materiałów i literatury z zajęć:

https://teams.microsoft.com/_#/my/file-personal?context=DYLEMATY%2520SPO%25C5%2581ECZNE%2520STUDENCI&rootfolder=%252Fpersonal%252Fikazmierczak_aps_edu_pl%252FDocuments%252FAPS%2520DYDAKTYKA%252FDYLEMATY%2520SPO%25C5%2581ECZNE%2520STUDENCI

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: test wielokrotnego wyboru w aplikacji Forms, ćwiczenia w małych grupach

Pełny opis:

Treście programowe:

Współzależność społeczna, konflikt społeczny i dylemat społeczny. Definicja, rodzaje i przykłady

Zasada równowagi Johna Nasha a teoria konkurencji Adama Smitha. Prospołeczne konsekwencje teorii Nasha.

Teoria gier jako podstawa rozwiązywania dylematów społecznych. Rywalizować czy kooperować? Dylemat więźnia. Dylemat kurcząt (Gra w cykora)

Wieloetapowe podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności. Symulacja konfliktu na zajęciach. Analiza. Sformułowanie wytycznych.

Jak ludzie podejmują decyzje w warunkach ryzyka? Teoria perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego

Jak rozwiązywać długotrwałe konflikty społeczne na podstawie teorii gier powtarzanych Roberta Aumanna

Orientacje społeczne. Df. Typy. Rozwój jednostki a orientacje. Funkcja

Teoria współzależności społecznej

Kontrola społeczna. Typy. Alokacja kontroli w sytuacji konfliktu interesów. Preferencje kontroli. Konceptualizacja preferencji kontroli

Cwaniactwo społeczne. Wrażliwość na naruszanie dobra publicznego

Literatura:

Strelau, J. i Doliński, D. (red.)(2002). Psychologia podręcznik akademicki. T. 2. (rozdział: Psychologia społeczna)

Grzelak, J (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego.

Grzelak, J. (1978). Konflikt interesów : analiza psychologiczna. Warszawa : PWN.

Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo (rozdział: Psychologia społeczna; Zachowania społeczne; Wpływ społeczny; Zachowania prospołeczne). Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Kozielecki, J. (1970). Konflikt, teoria gier i psychologia. Warszawa: PWN.

Uwagi:

wykład (częściowo realizowany online) z elementami pracy grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: test wielokrotnego wyboru w aplikacji Forms, ćwiczenia w małych grupach

Pełny opis:

Treście programowe:

Współzależność społeczna, konflikt społeczny i dylemat społeczny. Definicja, rodzaje i przykłady

Zasada równowagi Johna Nasha a teoria konkurencji Adama Smitha. Prospołeczne konsekwencje teorii Nasha.

Teoria gier jako podstawa rozwiązywania dylematów społecznych. Rywalizować czy kooperować? Dylemat więźnia. Dylemat kurcząt (Gra w cykora)

Wieloetapowe podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności. Symulacja konfliktu na zajęciach. Analiza. Sformułowanie wytycznych.

Jak ludzie podejmują decyzje w warunkach ryzyka? Teoria perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego

Jak rozwiązywać długotrwałe konflikty społeczne na podstawie teorii gier powtarzanych Roberta Aumanna

Orientacje społeczne. Df. Typy. Rozwój jednostki a orientacje. Funkcja

Teoria współzależności społecznej

Kontrola społeczna. Typy. Alokacja kontroli w sytuacji konfliktu interesów. Preferencje kontroli. Konceptualizacja preferencji kontroli

Cwaniactwo społeczne. Wrażliwość na naruszanie dobra publicznego

Literatura:

Strelau, J. i Doliński, D. (red.)(2002). Psychologia podręcznik akademicki. T. 2. (rozdział: Psychologia społeczna)

Grzelak, J (1989). Problemy współzależności społecznej. Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego.

Grzelak, J. (1978). Konflikt interesów : analiza psychologiczna. Warszawa : PWN.

Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo (rozdział: Psychologia społeczna; Zachowania społeczne; Wpływ społeczny; Zachowania prospołeczne). Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Kozielecki, J. (1970). Konflikt, teoria gier i psychologia. Warszawa: PWN.

Uwagi:

wykład (częściowo realizowany online) z elementami pracy grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.