Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agresja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-AGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agresja
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna definicje prospołeczności, altruizmu, zachowań pomocnych.

Wie, w jaki sposób przebiega rozwój zachowań agresywnych.

Zna mechanizmy i procesy prowadzące do zachowań agresywnych.

Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze koncepcje wyjaśniające powstawanie zachowań agresywnych.

Jest w stanie opisać czynniki indywidualne i kulturowe kształtujące zachowania agresywne.

Zna metody pomiaru zachowań agresywnych.

Umiejętności

Umie zanalizować tekst naukowy, artykuł, raport z badań w języku polskim i angielskim.

Kompetencje społeczne

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zachowania agresywne mogą przybrać formę destruktywnych aktów przemocy masowej (np. wojny, ataki terrorystyczne), mogą mieć też formę mniej spektakularną (np. przemoc domowa czy szkolna), ale niemal zawsze są częścią życia społecznego, nie tylko ludzi ale i zwierząt. Znajomość czynników wywołujących agresję i mechanizmów jej powstawania jest środkiem do konstruowania efektywnych programów ograniczania tych zachowań w życiu społecznym.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w tematykę zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną definicje agresji i przemocy w rożnych ujęciach teoretycznych. Wprowadzone zostaną pojęcia agresji i agresywności. Następnie studenci nauczą się rozpoznawać formy i przejawy agresji związane ze środkami wyrażania agresywnych tendencji i sytuacją w jakiej te tendencje są wyrażane (np. agresję słowną i fizyczną czy pośrednią i bezpośrednią). Kolejnym wątkiem poruszanym w trakcie zajęć będą mechanizmy powstawania zachowań agresywnych - omówione zostaną najważniejsze historyczne i aktualne koncepcje powstawania agresji wraz z ich syntezą w meta-teoriach takich jak Ogólny model agresji czy model "I cubed". W ramach tych modeli przedstawione zostaną czynniki nasilające ryzyko wystąpienia agresji oraz czynniki hamujące. W trakcie wykładu omówione zostaną także różnice indywidualne i płciowe w agresji i agresywności jak również przedstawiony zostanie aktualny stan badań w obszarze rozwoju (kształtowania się w toku życia) tendencji agresywnych wraz z czynnikami nasilającymi i ograniczającymi tendencje aspołeczne.

1. Wprowadzenie do zajęć – definicje zachowań agresywnych. Agresywność. Przemoc a agresja.

2. Formy zachowań agresywnych

3. Historyczne spojrzenie na agresję (pierwsze koncepcje powstawania zachowań agresywnych)

4. Cząstkowe koncepcje agresji: koncepcja Berkovitza (poznawczych neo-asocjacji), koncepcja skryptów Huesmanna, koncepcja Tedeschi i Felson (wpływu społecznego), koncepcja Bandury (uczenia się społecznego), koncepcja transferu pobudzenia Zuckermanna

5. Meta-koncepcje agresji: model GAM, model I cubed

6. Różnice płciowe w agresji

7. Różnice indywidualne w tendencjach agresywnych

8. Rozwój tendencji agresywnych (wrogości, zachowań antyspołecznych, psychopatii)

9. Agresja w różnych środowiskach: prześladowanie w szkole, mobbing w miejscu pracy, przemoc domowa, agresja na drodze, agresja w polityce

10. Metody pomiaru agresji

11. Eksperymentalne badania nad agresją

Literatura:

Krahé B. (2005). Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Myers, D. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Psychology,53(1), 27

Tremblay, R. E., Hartup, W. W., & Archer, J. (Eds.). (2005). Developmental origins of aggression. Guilford Press.

Baron, R. A., & Richardson, D. R. (2004). Human aggression. Springer Science & Business Media.

Geen, R. G. (1990). Human aggression. E. D. Donnerstein (Ed.). Milton Keynes: Open University Press.

DeWall, C., Anderson, C. i Bushmann B. (2011). The General Aggression Model: Theoretical Extensions to Violence. Psychology of Violence, 1, 3, 245-258.

Uwagi:

zajęcia od 17.03 (od wykładu 5) realizowane są w sposób zdalny, na GoogleClassroom (kod zajęćxjj6rv3) zamieszane są materiały, w tym slajdy do wykładu oraz nagranie wykładu 5; wykład 6 i kolejne realizowane są za pomocą aplikcji Zoom - czyli w formie webinary w trakcie którego łączymy się online ze studentami którzy mogą dykutować i zadawać pytania, równoczesnie widzą slajdy z wykładu i słuchają prowadzącej

Od 24.04 zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w czwartki o godzinie 11.40 z wykorzystaniem platformy np. Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

metoda porfolio: studenci będą mieli do wykonania pięć zadań, powiązanych merytorycznie z problematyką agresji; zadania pojawią synchronicznie z kolejnymi wykładami na następującej, udostępnionej im stronie

https://padlet.com/monikadomini/jvqwm12vky6f

Po wykonaniu zadania studenci otrzymają informację zwrotną droga elektroniczną

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione są studentom przed każdym spotkaniem on-line na poniższej platformie:

https://padlet.com/monikadomini/jvqwm12vky6f

Harmonogram zadań i materiały udostępnione

TREŚCIE PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia: zachowanie agresywne, agresywność, przemoc

Formy zachowań agresywnych

Koncepcje wyjaśniające agresję: : koncepcja Berkovitza (poznawczych neo-asocjacji), koncepcja skryptów Huesmanna, koncepcja Tedeschi i Felson (wpływu społecznego), koncepcja Bandury (uczenia się społecznego), koncepcja transferu pobudzenia Zuckermanna

Meta-koncepcje agresji: model GAM, model I cubed

Różnice płciowe i różnice indywidualne w tendencjach agresywnych

Zachowania agresywne, wrogość z perspektywy psychologii rozwojowej

Metody pomiaru agresji w badaniach korelacyjnych i eksperymentalnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology,53(1), 27-51.

DeWall, C., Anderson, C. i Bushmann B. (2011). The General Aggression Model: Theoretical Extensions to Violence. Psychology of Violence, 1, 3, 245-258.

Dominiak-Kochanek, M. (2017). Metody wychowawcze rodziców a agresja interpersonalne młodych dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo APS (str. 59-75)

Piotrowski, P. (2011). Kontrowersyjna dychotomia. Agresja wroga, agresja instrumentalna i zastosowanie reversal theory M.J. Aptera do analizy przestępczości. Czasopismo psychologiczne, 17(1), 29-35.

Winiewski, M., Hansen, K., Bilewicz, M., Soral , W., Świderska, A., Bulska, D. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Archer, J., & Coyne, S. M. (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. Personality and Social Psychology Review, 9(3), 212-23.

Finkel, E. J. (2014). The I3 model: Metatheory, theory, and evidence. Advances in Experimental Social Psychology, 49, 1–104. .

Zang, Q., Cao, Y., Gao, J., Yang, X., Rost, D., Cheng, G., Teng, Z., Espelage, D. (2019). Effects of cartoon violence on agressive thoughts and aggressive behaviors. Aggressive Behavior, 45(5), 489-497.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

zajęcia prowadzone na platformie Teams, prezentacja multimedialna na dane spotkanie udostępniona jest studentom wcześniej (https://padlet.com/monikadomini/jvqwm12vky6f), możliwa dyskusja na udostępnionej studentom stronie www, dyskusja w trakcie wykłau, analiza literatury naukowej

NAKŁAD PRACY STUDENTA

przejrzenie, wysłuchanie i przyswojenie treści programowych w prezentacjach multimedialnych - 25

przygotowanie pięciu zadań na zaliczenie-30

przeczytanie obowiązującej literatury-10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Archanowicz-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jasielska
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.