Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna i plastyczność mózgu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-AFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna i plastyczność mózgu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna szczegółową anatomię układu nerwowego ze uwzględnieniem funkcjonalnych lokalizacji anatomicznych wraz z podstawowymi informacjami o konsekwencjach uszkodzeń.

Zna i potrafi omówić zjawiska plastyczności występujące podczas rozwoju układu nerwowego i jej przejawy w mózgu dorosłym

Zna mechanizmy kompensacji pouszkodzeniowej w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Zna najczęściej występujące choroby neurodegeneracyjne i mechanizm ich działania.

Zna proces zdrowego i patologicznego starzenia się mózgu - potrafi opisać najważniejsze związane z wiekiem choroby neurodegeneracyjne.

Umiejętności

Potrafi krytycznie odnieść się do terapii związanych ze zdrowiem psychicznym i potrafi znaleźć wiarygodne źródła informacji.

Umie krytycznie odnieść się do artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Kompetencje społeczne

Potrafi argumentować swoje przekonania dotyczące stosowania terapii opartych na wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boguszewski
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boguszewski
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ze względu na ogłoszony stan epidemii egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań zamkniętych, maksymalna liczba punktów do zdobycia 20, próg zaliczenia 11 punktów) zostanie przeprowadzony przy użyciu aplikacji Microsoft Forms (wstępny termin 3.06.2020)

Pełny opis:

1. Neuron jako podstawowa jednostka strukturalno-czynnościowa układu nerwowego, neuroglej. Podstawowe mechanizmy aktywności neuronalnej - przypomnienie wiadomości. Układy neuroprzekaźnikowe.

2. Podział kliniczny i podział rozwojowy mózgowia. Anatomia szczegółowa układu nerwowego. Rdzeń kręgowy. Móżdżek. Pień mózgu. Międzymózgowie. Kresomózgowie. Obwodowy układ nerwowy. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

3. Neuroanatomia układów czynnościowych. Układy czuciowe, ruchowe – przypomnienie wiadomości. Układ limbiczny. Układ podwzgórzowy

4. Neuroplastyczność - rozwojowa, kompensacyjna, związana z uczeniem się i pamięcią, patologiczna.

5. Starzenie się układu nerwowego. Choroby neurodegeneracyjne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Biologiczne podstawy psychologii. J. Kalat (2012). PWN, Warszawa

Mózg a zachowanie. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red) (2012). PWN

Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. O. Narkiewicz, J. Moryś. (2003). PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. J. Nolte (2011). Urban&Partner

Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. D.L. Felten, M.K. O’Banion, M.S. Maida. (2016). Urban & Partner

Uwagi:

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia będą realizowane (w zaplanowanym terminie) za pomocą platformy Microsoft Teams (link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13eada172cc54f2b90af0e4323c7343d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4befc4a0-4f73-4a83-beba-a972d7e369ac&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86 ) lub studentom na bieżąco udostępniane (adres email grupy, podany przez studentów) będą prezentacje multimedialne wraz z notatkami i skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne lub grupowe za pomocą narzędzi elektronicznych (email, aplikacja Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ze względu na ogłoszony stan epidemii egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań zamkniętych, maksymalna liczba punktów do zdobycia 20, próg zaliczenia 11 punktów) zostanie przeprowadzony przy użyciu aplikacji Microsoft Forms.

Pełny opis:

1. Neuron jako podstawowa jednostka strukturalno-czynnościowa układu nerwowego, neuroglej. Podstawowe mechanizmy aktywności neuronalnej - przypomnienie wiadomości. Układy neuroprzekaźnikowe.

2. Podział kliniczny i podział rozwojowy mózgowia. Anatomia szczegółowa układu nerwowego. Rdzeń kręgowy. Móżdżek. Pień mózgu. Międzymózgowie. Kresomózgowie. Obwodowy układ nerwowy. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

3. Neuroanatomia układów czynnościowych. Układy czuciowe, ruchowe – przypomnienie wiadomości. Układ limbiczny. Układ podwzgórzowy

4. Neuroplastyczność - rozwojowa, kompensacyjna, związana z uczeniem się i pamięcią.

5. Starzenie się ukłądu nerwowego. Choroby neurodegeneracyjne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Biologiczne podstawy psychologii. J. Kalat (2012). PWN, Warszawa

• Mózg a zachowanie. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red) (2012). PWN

• Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. O. Narkiewicz, J. Moryś. (2003). PZWL

Literatura uzupełniająca

• Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. J. Nolte (2011). Urban&Partner

• Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. D.L. Felten, M.K. O’Banion, M.S. Maida. (2016). Urban & Partner

Uwagi:

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia będą realizowane (w zaplanowanym terminie) za pomocą platformy Microsoft Teams (link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a26ee5d1e5aab437892c03a8cbaa3ea11%40thread.tacv2/conversations?groupId=dc258406-02f9-4d1a-8497-d19c4698f511&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86) lub studentom udostępnione (email) zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne lub grupowe za pomocą narzędzi elektronicznych (email, platforma Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.