Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności pomagania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-UPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności pomagania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i charakteryzuje czynniki służące skutecznemu pomaganiu, tj. techniki werbalnego reagowania, cechy osoby pomagającej i wspomaganej.

Umiejętności

Podejmuje i planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspieranej oraz zgodnie z zasadami etycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Małgorzata Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

obecność i aktywność na zajęciach

test wiadomości – zalicza 60% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

1. Czynniki sprzyjające skutecznemu pomaganiu:

• Zachowania werbalne i niewerbalne pomocne oraz utrudniające

• Cechy osób skutecznie pomagających (samoświadomość, samoocena, wiedza, umiejętności, zainteresowania, wartości i przekonania)

• Cechy związane z klientem

2. Umiejętności komunikacyjne

• Postrzeganie przekazów niewerbalnych

• Słuchanie przekazów werbalnych (przekazy słowne poznawcze i afektywne)

• Reagowanie pomagającego (werbalne i niewerbalne)

• Pogłębianie uzyskanych informacji

3. Budowanie relacji i ustalanie celów pomocy

• Relacja pomagania (zależność vs niezależność, poczucie zaufania vs nieufność)

• Postawienie hipotez i ich weryfikacja (definiowania problemu dla celu pomocy)

• Ustalanie wspólnego celu spotkań

• Kontrakt

4. Praca z oporem

5. Sytuacje trudne w procesie pomagania. Aspekty etyczne.

6. Zajęcia kończące i podsumowujące: udzielenie informacji zwrotnych; kolokwium - test wiadomości; ewaluacja zajęć

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Drat-Ruszczak, K., Drążkowska-Zielińska, E. (red.) (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica, Wyd. SWPS. (rozdziały I, II, III, IV, V)

Okun, B. F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (rozdziały I, II, III, IV)

Sztander, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Warszawa: Instytut Psychologii zdrowia PTP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Egan,G . (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejętności pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: WNPWN

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: praca warsztatowa, odgrywanie psychodram ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności pomagania poprzez przyjmowanie roli osoby pomagającej oraz osoby przyjmującej pomoc, praca w małych grupach, praca indywidualna, analiza matreriału filmowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest rozwinięcie umiejętności związanych ze skutecznym pomaganiem, poszerzenie repertuaru metod pomocy psychologicznej, rozwinięcie umiejętności definiowania problemu w dla celów pomocy psychologicznej.

Oceniana będzie wiedza podczas testu końcowego oraz umiejętności nawiązania i utrzymania kontaktu oraz identyfikacji problemu podczas aktywnego ćwiczenia na warsztatach.

Pełny opis:

1. Czynniki sprzyjające skutecznemu pomaganiu (warsztaty pierwsze i drugie):

• Zachowania werbalne i niewerbalne pomocne oraz utrudniające

• Cechy osób skutecznie pomagających (samoświadomość, samoocena, wiedza, umiejętności, zainteresowania, wartości i przekonania)

• Cechy związane z pacjentem

2. Umiejętności komunikacyjne (warsztaty trzecie i czwarte):

• Postrzeganie przekazów niewerbalnych

• Słuchanie przekazów werbalnych (przekazy słowne poznawcze i afektywne)

• Reagowanie pomagającego (werbalne i niewerbalne)

• Pogłębianie uzyskanych informacji

3. Budowanie relacji z pacjentem i ustalanie celów pomocy (warsztaty piąte):

• Relacja pomagania (zależność vs niezależność, poczucie zaufania vs nieufność)

• Postawienie hipotez i ich weryfikacja (definiowania problemu dla ceku pomocy)

• Ustalanie wspólnego celu spotkań

• Kontrakt

4. Umiejętności doboru metod pomocy: szkoły, wskazania, zastosowanie (praca własna studentów, zapoznanie z proponowaną literaturą):

• Strategie afektywne

• Strategie afektywno –poznawcze

• Strategie poznawcze

• Strategie poznawczo-behawioralne

• Strategie behawioralne

• Strategie systemowe

5. Ostatnie zajęcia podsumowujące:

• Udzielenie informacji zwrotnych

• Kolokwium: test wiadomości

• Ewaluacja zajęć

Literatura:

Egan G . (2002) Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Okun, B. F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

praca w małych grupach i parach, dyskusja, praca indywidualna

Liczba godzin kontaktowych-15

Liczba godzin pracy własnej- 15

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Filip Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.