Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca empiryczna - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PE2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca empiryczna - 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady dotyczące przywoływania źródeł w tekście oraz sporządzania bibliografii zgodnie ze spolszczonymi standardami APA.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić badanie psychologiczne.

Potrafi zinterpretować uzyskanie wyniki badania, także w kontekście innych badań i teorii.

Potrafi sporządzić raport z przeprowadzonego badania.

Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację wyników badań.

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych oraz zasadami etycznymi podczas projektowania i prowadzenia badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Paweł Boguszewski, Dorota Jasielska, Izabela Kaźmierczak, Karolina Konopka, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Izabela Kaźmierczak, Katarzyna Piotrowska, Magdalena Poraj-Weder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Izabela Kaźmierczak, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. Przeprowadzenie zaplanowanego badania;

2. Przygotowanie raportu z wyników badania zgodnie ze standardami;

3. Przygotowanie prezentacji PowerPoint z przeprowadzonego badania i prezentacja na forum grupy.

Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Konsultacje projektów badawczych – metodologia badań

Analiza statystyczna wyników

Styl APA – jak napisać pracę seminaryjną

Jak przygotować prezentację wyników badania

Prezentacja wyników projektów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Uwagi:

Komunikacja odbywa się na platformie TEAMS lub ZOOM.

Materiały do zajęć znajdują się w ONE DRIVE i ONE NOTE.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Magdalena Poraj-Weder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. Przeprowadzenie zaplanowanego badania;

2. Przygotowanie raportu z wyników badania zgodnie ze standardami;

3. Przygotowanie prezentacji PowerPoint z przeprowadzonego badania i prezentacja na forum grupy.

Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Konsultacje projektów badawczych – metodologia badań

Analiza statystyczna wyników

Styl APA – jak napisać pracę seminaryjną

Jak przygotować prezentację wyników badania

Prezentacja wyników projektów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Monika Dominiak-Kochanek, Izabela Kaźmierczak, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. Przeprowadzenie zaplanowanego badania;

2. Przygotowanie raportu z wyników badania zgodnie ze standardami;

3. Przygotowanie prezentacji PowerPoint z przeprowadzonego badania i prezentacja na forum grupy.

Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Konsultacje projektów badawczych – metodologia badań

Analiza statystyczna wyników

Styl APA – jak napisać pracę seminaryjną

Jak przygotować prezentację wyników badania

Prezentacja wyników projektów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Poraj-Weder
Prowadzący grup: Iwona Nowakowska, Magdalena Poraj-Weder, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.