Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca empiryczna - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca empiryczna - 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna normy etyczne związane z prowadzeniem badań.

Zna metody badawcze stosowane w psychologii.

Umiejętności

Potrafi formułować problemy badawcze: hipotezy i pytania badawcze.

Potrafi wyszukiwać literaturę związaną z tematyką prowadzonych badań.

Potrafi przygotować plan badania.

Potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą do weryfikacji konkretnej hipotezy.

Kompetencje społeczne

Potrafi prowadzić dyskusje i wykonywać zadania w małych grupach.

Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych oraz zasadami etycznymi podczas projektowania i prowadzenia badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Paweł Boguszewski, Dorota Jasielska, Izabela Kaźmierczak, Karolina Konopka, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Izabela Kaźmierczak, Katarzyna Piotrowska, Magdalena Poraj-Weder, Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Izabela Kaźmierczak, Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Etapy procesu badawczego;

Etyka badania;

Dyskusja nad zainteresowaniami badawczymi studentów;

Prowadzenie badań empirycznych: zmienne i ich wskaźniki, hipotezy i pytania badawcze, schematy i metody badań;

Własne badania w kontekście teoretycznym - jak przygotować wstęp teoretyczny. Gdzie poszukiwać literatury;

Standardy APA;

Konsultacje projektów badawczych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Magdalena Poraj-Weder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Etapy procesu badawczego;

Etyka badania;

Dyskusja nad zainteresowaniami badawczymi studentów;

Prowadzenie badań empirycznych: zmienne i ich wskaźniki, hipotezy i pytania badawcze, schematy i metody badań;

Własne badania w kontekście teoretycznym - jak przygotować wstęp teoretyczny. Gdzie poszukiwać literatury;

Standardy APA;

Konsultacje projektów badawczych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Uwagi:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie TEAMS.

Link do grupy zajęciowej podany jest przy opisie danej grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Monika Dominiak-Kochanek, Izabela Kaźmierczak, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

1. wykonanie indywidualnych prac domowych (streszczenia, analizy krytyczne tekstu)

2. wybór tematu badania i przygotowanie planu pracy

3. przygotowanie i złożenie części raportu (Wprowadzenia teoretycznego);

4. przygotowanie opisu metody badania i przystąpienie do jego przeprowadzenia zgodne z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

Pełny opis:

Ogólne treści programowe:

Etapy procesu badawczego;

Etyka badania;

Dyskusja nad zainteresowaniami badawczymi studentów;

Prowadzenie badań empirycznych: zmienne i ich wskaźniki, hipotezy i pytania badawcze, schematy i metody badań;

Własne badania w kontekście teoretycznym - jak przygotować wstęp teoretyczny. Gdzie poszukiwać literatury;

Standardy APA;

Konsultacje projektów badawczych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, T. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Dodatkowo: Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru seminarium.

Uwagi:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie TEAMS.

Link do grupy zajęciowej podany jest przy opisie danej grupy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie i złożenie pracy semestralnej 45

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Poraj-Weder
Prowadzący grup: Iwona Nowakowska, Magdalena Poraj-Weder, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1) Sformułowanie problemu badań

2) Zaprojektowanie badania

3) Przygotowanie wstępu teoretycznego pracy empirycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1) Etapy procesu badawczego

2) Etyka prowadzenia badań

3) Dyskusja nad zainteresowaniami badawczymi uczestników zajęć

4) Prowadzenie badań empirycznych: zmienne i ich wskaźniki, pytania i hipotezy badawcze, schematy i metody badań

5) Własne badania w kontekście teoretycznym: Jak przygotować wstęp teoretyczny? Gdzie poszukiwać literatury? Praca z menedżerem bibliografii.

6) Standardy APA

7) Konsultacje projektów badawczych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska S. i Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne wykorzystanie modeli regresji i modelowania strukturalnego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1) Wykład/prezentacja

2) Praca grupowa i indywidualna

3) Wystąpienia (prezentacja multimedialna)

LINKI DO SPOTKAŃ W APLIKACJI TEAMS

Grupa nr 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1782acd4d2b47a0a439c7336e5f04c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=0419ceaf-8c96-4850-b56b-7e5e22ce54c8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa nr 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab107c8d7bb2b480c9cbfe89a8d66ba22%40thread.tacv2/conversations?groupId=e45111b4-6991-490a-bdc2-697e08a2d188&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa nr 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a75be0df28fdf4a2b93af37a511381501%40thread.tacv2/conversations?groupId=12aa0d2b-b456-4299-ba45-af5b7138af20&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe: 30

realizacja kolejnych zadań: 60

LICZBA ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.