Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-ANK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Antropologia słowa: język jako wyróżnik człowieka i warunek kultury, cechy definicyjne języka, język kształtujący sposób myślenia (E. Sapir, B. Whorf);

2. Antropologia słowa: kultura oralna, społeczeństwa przedpiśmienne, baśnie jako współczesne elementy kultury oralnej (W. Ong, B. Bettelheim), kultura pisma

3. Antropologia ciała: uwarunkowania kulturowe ciała, (Marcel Mauss, Norbert Elias, moda, gender)

4. Antropologia ciała: jedzenie (C. Levi-Strauss, J. Straczuk).

5. Antropologia ciała: śmierć, (Ph. Aries).

6. Antropologia widowisk: kozioł ofiarny

7. Antropologia widowisk: karnawał (M. Bachtin, W. Mezger, J. Huizinga).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię z zakresu antropologii kultury.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu antropologii kultury.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach antropologii kultury (antropologia słowa, widowisk, ciała).

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w antropologii kultury.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie antropologii kultury.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i kulturowe w zakresie antropologii.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w

procesie historyczno-kulturowym.

Kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cobel-Tokarska
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin ustny z treści przedmiotu, obowiązkowa jedna lektura do wyboru z listy

Pełny opis:

1. Antropologia słowa: język jako wyróżnik człowieka i warunek kultury, cechy definicyjne języka, język kształtujący sposób myślenia (E. Sapir, B. Whorf);

2. Antropologia słowa: kultura oralna, społeczeństwa przedpiśmienne, baśnie jako współczesne elementy kultury oralnej (W. Ong, B. Bettelheim), kultura pisma

3. Antropologia ciała: uwarunkowania kulturowe ciała, (Marcel Mauss, Norbert Elias, moda, gender)

4. Antropologia ciała: jedzenie (C. Levi-Strauss, J. Straczuk).

5. Antropologia ciała: śmierć, (Ph. Aries).

6. Antropologia widowisk: kozioł ofiarny

7. Antropologia widowisk: karnawał (M. Bachtin, W. Mezger, J. Huizinga).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Antropologia słowa, zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima.2003

Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz. Warszawa WUW 2005

Antropologia ciała, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A.Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, Warszawa WUW 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Lektury do przeczytania na egzamin (1 do wyboru)

Aries Philippe. Człowiek i śmierć.

Bachtin Michaił. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu.

Bettelheim Bruno. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni.

Bettelheim Bruno. Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska.

Brillat-Savarin Anthelme. Fizjologia smaku

Cusk Rachel. Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa

Douglas Mary. Czystość i zmaza.

Elias Norbert. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu.

Fox Kate. Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania.

Huizinga Johan. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury.

Palmer Gabrielle. Polityka karmienia piersią.

Rogers Mary F. Barbie jako ikona kultury

Straczuk Justyna. Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Publikacja dostępna online: http://fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,85.php

Thomas Louis Vincent. Trup. Od biologii do antropologii.

Vigarello Georges. Historia urody.

Vigarello Georges. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX w.

Uwagi:

Metody pracy: wykład z elementami konwersatorium, samodzielna lektura, nakład pracy 50-60h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cobel-Tokarska
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia z zakresu wiedzy i umiejętności sprawdzane są poprzez egzamin ustny. Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez dyskusję lub aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami z zakresu antropologii kultury. Są traktowane jako rozszerzenie i uzupełnienie treści obecnych na I roku studiów da specjalizacji Socjologia Kultury.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Antropologia słowa, zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima.2003

Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz. Warszawa WUW 2005

Antropologia ciała, zagadnienia i wybór tekstów, opr. A.Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, Warszawa WUW 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Lektury do przeczytania na egzamin (1 do wyboru)

Lektura do wyboru na zaliczenie:

Aries Philippe. Człowiek i śmierć.

Bachtin Michaił. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu.

Bettelheim Bruno. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni.

Bettelheim Bruno. Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska.

Brillat-Savarin Anthelme. Fizjologia smaku

Cusk Rachel. Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa

Douglas Mary. Czystość i zmaza.

Elias Norbert. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu.

Fox Kate. Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania.

Huizinga Johan. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury.

Palmer Gabrielle. Polityka karmienia piersią.

Rogers Mary F. Barbie jako ikona kultury

Straczuk Justyna. Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi.

Thomas Louis Vincent. Trup. Od biologii do antropologii.

Vigarello Georges. Historia urody.

Vigarello Georges. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX w.

Yalom Marylin. Historia kobiecych piersi.

ewentualnie inna lektura zaakceptowana przez wykładowcę

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład na platformie MS Teams

Nakład pracy studenta:

1. Udział w zajęciach: 15h

2. Opracowanie i analiza lektur/literatury: 15h

3. Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.