Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-SOE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia z socjologii edukacji wprowadzają studentów w zagadnienia:1. relacji systemu edukacyjnego i struktury społecznej na poziomie makro, 2.relacji społecznych na poziomie szkoły - poziom mezzo oraz 3, znaczenia wykształcenia dla pozycji społecznej jednostki - poziom mikro.

Omawianie problematyki wiąże się z przedstawieniem głównych teorii socjologicznych dotyczących związku edukacji i struktury społecznej:

1. teorie funkcjonalistyczne w ujęciu E. Durkheima oraz strukturalno-funkcjonalnej T. Parsonsa;

2. Teorie konfliktu począwszy od K.Marksa do S. Bowlesa i H. Gintisa ,

P. Bourdieu, B.Bernsteina oraz R.Collinsa;

3. Teorie interpretatywne począwszy od G.H.Meada do E.Goffmana, M.

Younga, P. Woodsa i innych współczesnych badaczy szkoły.

4. Teorie neoliberalne dotyczące edukacji

5. Zagadnienia globalizacji edukacji

Teorie te zostaną zaprezentowane w kontekście historii przemian społecznych od XIX w po XXI.

Uzupełnieniem części omawiającej teorie socjologii edukacji, stanowić będą omówienia polskich teorii i badań dotyczących edukacji: F. Znanieckiego; J. Chałasińskiego, J. Szczepańskiego;

Kolejnym problemem są zagadnienia związane z charakterystyką polskiego systemu edukacyjnego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01

Posiada podstawową wiedzę o znaczeniu edukacji w życiu człowieka i całego społeczeństwa.

K_W02

Zna terminy z zakresu socjologii edukacji.

K_W05

Posiada wiedzę na temat odmiennych ujęć teoretycznych w socjologii edukacji.

K_W10

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych, politycznych i edukacyjnych.

Umiejętności

K_U02

Potrafi interpretować i wyjaśniać społeczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania systemów oświatowych.

K_U02

Umie określić wpływ i kierunek działania władzy na funkcjonowanie systemów edukacyjnych.

K_U02

Potrafi zinterpretować wpływ środowiska społecznego ucznia na podejmowaną edukację oraz bariery w zdobywaniu wykształcenia.

K_U07

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Kompetencje społeczne

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K05

Potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, edukacyjnych, kulturowych, itp.).

K_K09

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zahorska-Bugaj
Prowadzący grup: Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z socjologii edukacji wprowadzają studentów w zagadnienia:1. relacji systemu edukacyjnego i struktury społecznej na poziomie makro, 2.relacji społecznych na poziomie szkoły - poziom mezzo oraz 3, znaczenia wykształcenia dla pozycji społecznej jednostki - poziom mikro.

Omawianie problematyki wiąże się z przedstawieniem głównych teorii socjologicznych dotyczących związku edukacji i struktury społecznej. Podstawowymi zagadnieniami zarówno teorii socjologii edukacji jak i praktyki edukacyjnej jest problematyka nierówności edukacyjnych oraz kontroli społecznej.

Kolejnym problemem są zagadnienia związane z charakterystyką polskiego systemu edukacyjnego.

Pełny opis:

Zajęcia z socjologii edukacji wprowadzają studentów w zagadnienia:1. relacji systemu edukacyjnego i struktury społecznej na poziomie makro, 2.relacji społecznych na poziomie szkoły - poziom mezzo oraz 3, znaczenia wykształcenia dla pozycji społecznej jednostki - poziom mikro.

Omawianie problematyki wiąże się z przedstawieniem głównych teorii socjologicznych dotyczących związku edukacji i struktury społecznej:

1. teorie funkcjonalistyczne w ujęciu E. Durkheima oraz strukturalno-funkcjonalnej T. Parsonsa;

2. Teorie konfliktu począwszy od K.Marksa do S. Bowlesa i H. Gintisa ,

P. Bourdieu, B.Bernsteina oraz R.Collinsa;

3. Teorie interpretatywne począwszy od G.H.Meada do E.Goffmana, M.

Younga, P. Woodsa i innych współczesnych badaczy szkoły.

4. Teorie neoliberalne dotyczące edukacji

5. Zagadnienia globalizacji edukacji

Teorie te zostaną zaprezentowane w kontekście historii przemian społecznych od XIX w po XXI.

Uzupełnieniem części omawiającej teorie socjologii edukacji, stanowić będą omówienia polskich teorii i badań dotyczących edukacji: F. Znanieckiego; J. Chałasińskiego, J. Szczepańskiego;

Kolejnym problemem są zagadnienia związane z charakterystyką polskiego systemu edukacyjnego.

Literatura:

P. Mikiewicz (2016) Socjologia edukacji, Warszawa;

R. Meigham (1993) Socjologia edukacji, Toruń;

W. Feinberg, J.Soltis (2000) Szkoła i społeczeństwo, Warszawa;

R. Moore (2006) Socjologia edukacji, w: Pedagogika, red:B. Śliwerski, t.2,

Gdańsk;

I. Ilich (2010), Odszkolnić społeczeństwo, Warszawa;

A. Giddens (2010), Socjologia, Warszawa, r. Edukacja;

A. Baczko-Dombi, T.Żółtak (2012) w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A.Giza, M.Sikorska, Warszawa,

R. Dolata (2008) Szkoła – segregacje – nierówności,Warszawa;

P. Mikiewicz (2005) Społeczne światy szkół średnich, Wrocław;

A. Janowski, (1995) Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa;

P. Bourdieu J-C, Passeron, (2011) Reprodukcja. Elementy teorii systemu

nauczania, Warszawa;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zahorska-Bugaj
Prowadzący grup: Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z socjologii edukacji wprowadzają studentów w zagadnienia:1. relacji systemu edukacyjnego i struktury społecznej na poziomie makro, 2.relacji społecznych na poziomie szkoły - poziom mezzo oraz 3, znaczenia wykształcenia dla pozycji społecznej jednostki - poziom mikro.

Omawianie problematyki wiąże się z przedstawieniem głównych teorii socjologicznych dotyczących związku edukacji i struktury społecznej. Podstawowymi zagadnieniami zarówno teorii socjologii edukacji jak i praktyki edukacyjnej jest problematyka nierówności edukacyjnych oraz kontroli społecznej.

Kolejnym problemem są zagadnienia związane z charakterystyką polskiego systemu edukacyjnego.

Pełny opis:

Zajęcia z socjologii edukacji wprowadzają studentów w zagadnienia:1. relacji systemu edukacyjnego i struktury społecznej na poziomie makro, 2.relacji społecznych na poziomie szkoły - poziom mezzo oraz 3, znaczenia wykształcenia dla pozycji społecznej jednostki - poziom mikro.

Omawianie problematyki wiąże się z przedstawieniem głównych teorii socjologicznych dotyczących związku edukacji i struktury społecznej:

1. teorie funkcjonalistyczne w ujęciu E. Durkheima oraz strukturalno-funkcjonalnej T. Parsonsa;

2. Teorie konfliktu począwszy od K.Marksa do S. Bowlesa i H. Gintisa ,

P. Bourdieu, B.Bernsteina oraz R.Collinsa;

3. Teorie interpretatywne począwszy od G.H.Meada do E.Goffmana, M.

Younga, P. Woodsa i innych współczesnych badaczy szkoły.

4. Teorie neoliberalne dotyczące edukacji

5. Zagadnienia globalizacji edukacji

Teorie te zostaną zaprezentowane w kontekście historii przemian społecznych od XIX w po XXI.

Uzupełnieniem części omawiającej teorie socjologii edukacji, stanowić będą omówienia polskich teorii i badań dotyczących edukacji: F. Znanieckiego; J. Chałasińskiego, J. Szczepańskiego;

Kolejnym problemem są zagadnienia związane z charakterystyką polskiego systemu edukacyjnego.

Literatura:

P. Mikiewicz (2016) Socjologia edukacji, Warszawa;

R. Meigham (1993) Socjologia edukacji, Toruń;

W. Feinberg, J.Soltis (2000) Szkoła i społeczeństwo, Warszawa;

R. Moore (2006) Socjologia edukacji, w: Pedagogika, red:B. Śliwerski, t.2,

Gdańsk;

I. Ilich (2010), Odszkolnić społeczeństwo, Warszawa;

A. Giddens (2010), Socjologia, Warszawa, r. Edukacja;

A. Baczko-Dombi, T.Żółtak (2012) w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A.Giza, M.Sikorska, Warszawa,

R. Dolata (2008) Szkoła – segregacje – nierówności,Warszawa;

P. Mikiewicz (2005) Społeczne światy szkół średnich, Wrocław;

A. Janowski, (1995) Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa;

P. Bourdieu J-C, Passeron, (2011) Reprodukcja. Elementy teorii systemu

nauczania, Warszawa;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.