Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia makrostruktur społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-SMA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia makrostruktur społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę o specyfice i znaczeniu

socjologii makrostruktur społecznych

Zna terminologię z zakresu socjologii makrostruktur na poziomie podstawowym.

Posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej

Posiada wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w zakresie socjologii.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Umie samodzielnie zdobywać i rozwijać wiedzę.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Rozumie konieczność zachowania się w sposób

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak, Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk, Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu i analizie pojęć, terminów i procesów społecznych z zakresu socjologii makrostruktur.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Pojęcie makrostruktury społecznej.

2. Podstawowe schematy struktury społecznej: dychotomiczny, funkcjonalny, gradacyjny.

3. Pojęcie klasy społecznej, warstwy, stanu i kasty.

4. Koncepcje struktury społecznej K. Marksa, M. Webera, W.L. Warnera, K. Davisa i W.R. Moore’a.

5. Przemiany struktury klasowej i warstwowej w społeczeństwach współczesnych, klasa średnia.

6. Transformacja elit na przełomie lat 80./90. XX wieku

7. Struktura społeczna w Polsce ostatnich dziesięcioleci (inteligencja).

Literatura:

1. H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

2. K.M. Słomczyński, K. Janicka, Zmiany w strukturze klasowej, [w:] Struktura społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, pod red. W. Wesołowskiego, K. Janickiej i K.M. Słomczyńskiego, Warszawa 2017, s. 371-387.

3. A. Baczko-Dombi, I. Wysmułek, Czynniki sukcesu w świadomości społecznej, uwarunkowania, kierunki i dynamika zmian, [w:] Rozwarstwienie społeczne. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013, pod red. A. Kiersztyn, D. Życzyńskiej-Ciołek, K.M. Słomczyńskiego, Warszawa 2017, s. 301-320.

4. Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska, Warszawa 2010 (wybrane teksty).

Uwagi:

Wykład oraz na ćwiczeniach dyskusja w oparciu o przeczytane teksty

Nakład pracy studenta: 120 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk, Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

- ocena wypowiedzi ustnej studenta podczas dyskusji, referat, kolokwium (ćwiczenia)

- egzamin

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Pojęcie makrostruktury społecznej.

2. Podstawowe schematy struktury społecznej: dychotomiczny, funkcjonalny, gradacyjny.

3. Pojęcie klasy społecznej, warstwy, stanu i kasty.

4. Koncepcje struktury społecznej K. Marksa, M. Webera, W.L. Warnera, K. Davisa i W.R. Moore’a.

5. Przemiany struktury klasowej i warstwowej w społeczeństwach współczesnych, klasa średnia.

6. Transformacja elit na przełomie lat 80./90. XX wieku

7. Struktura społeczna w Polsce ostatnich dziesięcioleci (inteligencja).

8. Socjologiczne koncepcje narodu; grupy etniczne i mniejszości narodowe.

Literatura:

1. H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

2. K.M. Słomczyński, K. Janicka, Zmiany w strukturze klasowej, [w:] Struktura społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, pod red. W. Wesołowskiego, K. Janickiej i K.M. Słomczyńskiego, Warszawa 2017, s. 371-387.

3. A. Baczko-Dombi, I. Wysmułek, Czynniki sukcesu w świadomości społecznej, uwarunkowania, kierunki i dynamika zmian, [w:] Rozwarstwienie społeczne. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013, pod red. A. Kiersztyn, D. Życzyńskiej-Ciołek, K.M. Słomczyńskiego, Warszawa 2017, s. 301-320.

4. J. Pawlak, Elity "stare" i "nowe", czyli rewolucja niedokończona, "Więź" 1995, nr 1, s. 20-33.

5. H. Domański, Czym jest "stara" i "nowa klasa średnia" i czy są one w Polsce?", "Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 1997, nr 10-11, s. 25-45.

6. K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, [w:] Elementy teorii socjologicznych, wybór: W. Derczyński..., Warszawa 1975, s. 464-476.

Uwagi:

Wykład, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta: 30 godz udział w wykładach, 60 godz. przygotowanie się i udział w ćwiczeniach, 30 godz. przygotowanie się do egzaminu końcowego.Razem: 120 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.