Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-KWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie badań
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zaawansowane operatory google, a także zagadnienie „deep internet”.

Wie, jak przygotować bazę danych w programie SPSS, wprowadzić dane, importować dane z programu MS Excel.

Wie, jak dokonać transformacji na zmiennych w programie SPSS, m.in. rekodować wartości zmiennych, tworzyć nowe zmienne na podstawie już istniejących.

Wie, jak analizować dane, w tym m.in. analizować rozkłady częstości, tworzyć tabele krzyżowe, tabele wielokrotnych odpowiedzi, interpretować współczynniki korelacji.

Wie, jak skonstruować raport z badania.

Umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania informacji za pomocą zaawansowanych operatorów google.

Posiada umiejętność wprowadzania danych do przygotowanej w SPSS bazy danych.

Posiada umiejętność pracy ze zmiennymi w SPSS, umie rekodować zmienne, tworzyć nowe zmienne na podstawie istniejących zmiennych.

Posiada umiejętność tworzenia raportu z przeprowadzonego badania wykorzystującego zdobytą wiedzę.

Kompetencje społeczne

Współpracuje z innymi w grupie zadaniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Michał Lutostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuźma
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuźma
Prowadzący grup: Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Przygotowanie bazy danych.

2. Transformacje na zmiennych.

3. Analiza danych:

4. Raportowanie – struktura raportu.

Sposób pomiaru

Kolokwium.

Ocena z przygotowanego w SPSS pliku.

Ocena z przygotowanego w SPSS pliku.

Ocena ćwiczenia.

Ocena przygotowanego raportu z badania.

Kolokwium.

Ocena z przygotowanego z SPSS pliku.

Ocena ćwiczenia.

Ocena raportu z badania.

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Przygotowanie bazy danych.

Struktura zbioru danych oraz zarządzanie zbiorami danych. Przekształcanie danych.

Importowanie bazy z MS Excel, z pliku tekstowego.

Braki danych.

Wprowadzanie danych.

2. Transformacje na zmiennych.

Rekodowanie wartości zmiennych.

Tworzenie nowych zmiennych.

Zliczanie wystąpień.

3. Analiza danych:

Rozkłady częstości.

Tabele krzyżowe, kontyngencja.

Wykresy.

Tabele wielokrotnych odpowiedzi.

Współczynniki korelacji.

4. Raportowanie – struktura raportu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Górniak J., Wachnicki J., 2000, Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków.

Pavkov T.W., Pierce K.A., 2005, Do biegu, gotowi – start!. Wprowadzenie do SPSS dla Windows, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2007, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa.

Sobczyk M., 2008, Statystyka, Warszawa.

Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę:

1. Obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności) - waga 5%

2. Kolokwium po module 1 - waga 20%

3. Kolokwium po module 2 - waga 20%

4. Kolokwium po module 3 - waga 20%

5. Raport na podstawie danych z badania PGSS na podany przez prowadzącego temat - waga 35%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.