Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-EKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami i kategoriami mikro i makroekonomii opisującymi system gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pozyskiwania funduszy publicznych, zarządzania zasobami publicznymi w ramach budżetu zadaniowego dla eliminowania zjawisk marginalizacji i patologii społecznej.

Pełny opis:

Polityczne, kulturowe i religijne tło powstawania teorii ekonomicznych.

Sektory instytucjonalne gospodarki narodowej.

Prawa i mechanizm działania rynku w systemie gospodarki rynkowej.

Wzrost i rozwój gospodarczy oraz jego mierniki.

Prakseologia jako nauka o sprawnym działaniu.

Plany i ich rodzaje oraz środki realizacji planów.

Cykliczny rozwój gospodarki.

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników.

Interwencjonizm państwowy jako sposób realizacji polityki gospodarczej.

Finanse publiczne jako podstawa realizacji funkcji państwa.

Polityka fiskalna państwa. Dochody i wydatki budżetu. Deficyt budżetowy.

Pieniądz, banki, polityka monetarna.

Budowa i funkcjonowanie instytucji.

Systemy motywacyjne w realizacji strategicznych celów organizacji.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi, style i strategie kierowania.

Literatura:

W. Ecken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro i makroekonomii, wyd. Key Text, Warszawa 2005.

T. Sowell, Ekonomia dla każdego, czyli co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, FijoR Publishing, Chicago, Warszawa 2005.

J. T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Wyd. Poltext, Warszawa 2009

R. Szczepanik, Komandosi w białych kołnierzykach. Metody stosowane przez najlepszych menedżerów. Helion, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o różnych rodzajach systemów gospodarczych.

Posiada wiedzę o uniwersalnych prawach ekonomicznych.

Posiada wiedzę o działalności instytucji rządowych.

Posiada wiedzę o podstawowych podmiotach instytucjonalnych w gospodarce narodowej.

Posiada wiedzę o metodach , technikach i narzędziach pozyskiwania danych statystycznych.

Umiejętności

Dokonuje interpretacji zasad funkcjonowania systemów gospodarki centralnie kierowanej i gospodarki rynkowej

Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji konkretnych praw ekonomicznych w realnej gospodarce współczesnej.

Potrafi wykorzystać wiedzę na temat działalności

różnego typu instytucji w celu poznania zasad ich

funkcjonowania.

Potrafi sformułować cele działalności

wymienionych podmiotów instytucjonalnych.

Dokonuje pozyskiwania i interpretacji

potrzebnych danych statystycznych, na podstawie

Rocznika Statystycznego GUS.

Kompetencje społeczne

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

Jest przygotowany do aktywnych zachowań na rynku pracy na przykład może w sposób skuteczny poszukiwać pracy w organach administracji rządowej bądź samorządowej.

Pozyskiwane dane statystyczne można wykorzystać do oceny konkretnych zjawisk albo do prowadzonych badań naukowych.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

Pomiar w punktach 1, 2, 4 – ocena wypowiedzi na zajęciach i ocena na podstawie pracy pisemnej.

Pomiar dotyczący punktu 3 – umiejętność analizy i interpretacji danych źródłowych.

Pomiar dotyczący punktu 5 – praca z Rocznikiem Statystycznym GUS.

Ocena w trakcie prac pisemnych.

Ocena pożądanych umiejętności studenta jest dokonywana za pomocą: oceny uczestnictwa w prowadzonych grach decyzyjnych i symulacjach a także na podstawie oceny obowiązkowej prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski, Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W celu zaliczenia przedmiotu należy rozwiązać pisemny test wielokrotnego wyboru składający się z 14 pytań, zawierający 4 podpowiedzi do każdego pytania. Liczba prawidłowych odpowiedzi może wynosić od jednej do trzech dla konkretnego pytania. Przykładowe pytania zostaną przedstawione na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 8 lub więcej pytań.

Pełny opis:

Polityczne, kulturowe i religijne tło powstawania teorii ekonomicznych.

Sektory instytucjonalne gospodarki narodowej.

Prawa i mechanizm działania rynku w systemie gospodarki rynkowej.

Wzrost i rozwój gospodarczy oraz jego mierniki.

Prakseologia jako nauka o sprawnym działaniu.

Plany i ich rodzaje oraz środki realizacji planów.

Cykliczny rozwój gospodarki.

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników.

Interwencjonizm państwowy jako sposób realizacji polityki gospodarczej.

Finanse publiczne jako podstawa realizacji funkcji państwa.

Polityka fiskalna państwa. Dochody i wydatki budżetu. Deficyt budżetowy.

Pieniądz, banki, polityka monetarna.

Budowa i funkcjonowanie instytucji.

Systemy motywacyjne w realizacji strategicznych celów organizacji.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi, style i strategie kierowania.

Literatura:

W. Ecken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro i makroekonomii, wyd. Key Text, Warszawa 2005.

T. Sowell, Ekonomia dla każdego, czyli co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, FijoR Publishing, Chicago, Warszawa 2005.

J. T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Wyd. Poltext, Warszawa 2009

R. Szczepanik, Komandosi w białych kołnierzykach. Metody stosowane przez najlepszych menedżerów. Helion, Gliwice 2009

Uwagi:

1. Metody kształcenia

- metoda asymilacji wiedzy – wykład, dyskusja, praca z książką,

- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, gry dydaktyczne,

- metody waloryzacyjne (eksponujące) – metody impresyjne i ekspresyjne.

2. Nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta pownien obejmować uczestnictwo w wykładach oraz pracę własną w domu, obejmującą analizę fragmentów literatury i pracę z Rocznikiem Statystycznym (łącznie około 50 h.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Mazur
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski, Kazimierz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.